Primăriile au la dispoziţie fonduri pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică în registrul de cadastru şi carte funciară

    cadasMiercuri, 27 iulie, cu începere de la ora 09.00, la Sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Judeţean Tulcea, a avut loc o întâlnire de lucru pe tema  modificărilor și completărilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare. La această şedinţă de lucru au participat Prefectul Judeţului, Marin Bădiţă, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Dumitru Mergeani, Emilia Şerpescu, directorul Oficiului Judeţean de  Cadastru şi Publicitate Imobiliară, primari şi reprezentanţi ai primăriilor din judeţ.

    Întâlnirea de lucru a vizat modificările aduse procedurii de înregistrare sistematică a imobilelor și deschiderea cărților funciare pentru imobilele situate în extravilanul UAT- urilor, din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Realizarea cadastrului în România, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării, constituie o prioritate a Guvernului României, asigurând punerea în aplicare a obiectivelor acestuia care sunt esențiale pentru dezvoltarea economică.

    „Salutăm adoptarea acestei Ordonanțe de Urgență 35/2016 ce reglementează activitatea înregistrării sistematice a imobilelor și deschiderea cărților funciare pentru imobilele situate în extravilanul UAT- urilor . Vin din domeniul agriculturii și știm că din anul 2020, subvențiile nu vor mai fi acordate

    pentru terenurile din extravilan, dacă nu sunt intabulate, deci această procedură era necesară. Un alt lucru îmbucurător este că, în urma acestor activități, vom avea o hartă clară a terenurilor din extravilanul UAT-urilor. Am rugămintea față de dumneavoastră, domnilor primari, să transmiteți oficiului teritorial solicitarea de a se încheia contractele de finanțare, în cel mai scurt timp de la intrarea în vigoare a procedurii”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani.

    În continuarea şedinţei de lucru,  s-a făcut o expunere a procedurii ce trebuie respectată pentru ca activitatea de cadastrare să fie în concordanţă cu prevederile legale, reprezentanţii primăriilor primind răspunsuri punctuale cu privire la detaliile tehnice şi la paşii pe care îi au de făcut în domeniul respectiv.