Primarul comunei Somova, condamnat de Judecătoria Tulcea!

Acuzat de săvârsirii infracțiunii continuate de deţinere, transport sau comercializare fără documente legale a pestelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit, actualul primar al comunei Somova, Gheorghe Năstase, ales PNL, a fost condamnat în prima instanță la pedeapsa amenzii de 80 zile, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 20 lei. Pedeapsa nu este definitivă.

Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: 1. În temeiul art. 396, alin. 1, 2 si 10, C. pr. pen., cu aplic. art. 61, alin. 2 şi alin. 4, lit. a, C. pen. condamnă pe inculpatul NĂSTASE GHEORGHE, la pedeapsa amenzii de 60 zile amendă sub aspectul săvârsirii infractiunii continuate de deţinere, transport sau comercializare fără documente legale a pestelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit, faptă prevăzută de art. 64 lit. h) din O.U.G. nr. 23/2008, raportat la art. 36, alin. 2, N.C.P. (două acte materiale, la 14.09.2016 ?i 29.09.2016) În temeiul art. 61 alin. 2 C.pen., stabileşte suma corespunzătoare unei zile amendă ca fiind 20 lei, urmând ca inculpatul să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1200 lei. În temeiul art. 64 din. OUG 23/2008, aplică inculpatului NĂSTASE GHEORGHE pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a pescui pe o durată de 1 an, începând de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri de condamnare. 2. În temeiul art. 396, alin. 1, 2 ?i 10, C. pr. pen., cu aplic. art. 61, alin. 2 şi alin. 4, lit. a, C. pen. condamnă pe inculpatul NĂSTASE GHEORGHE la pedeapsa amenzii de 60 zile amendă sub aspectul săvârsirii infractiunii de deţinere, transport sau comercializare fără documente legale a peştelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit, faptă prevăzută de art. 64 lit. h) din O.U.G. nr. 23/2008. (fapta din data de 27.03.2017) În temeiul art. 61 alin. 2 C.pen., stabileşte suma corespunzătoare unei zile amendă ca fiind 20 lei, urmând ca inculpatul să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1200 lei. În temeiul art. 64 din. OUG 23/2008, aplică inculpatului NĂSTASE GHEORGHE pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a pescui pe o durată de 1 an, începând de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri de condamnare. În temeiul art. 38-39, alin.1, lit. c, C.pen. contopeşte cele 2 pedepse astfel aplicate, stabilind pedeapsa cea mai grea de 60 zile amendă, la care se adaugă un spor de 20 zile amendă, urmând ca inculpatul NĂSTASE GHEORGHE să fie condamnat la pedeapsa rezultantă de 1600 lei, echivalentul a 80 zile amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 20 lei. În temeiul art. 45, alin. 3, lit. a, C.pen., interzice inculpatului NĂSTASE GHEORGHE cu titlu de pedeapsă complementară rezultantă dreptul de a pescui pe o durată de 1 an. În baza art. 68, alin. 1, lit. a, C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a pescui începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii. Atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 63 c.p. şi asupra disp. art. 559 alin. 2 Cp.p. şi art. 560 C.p.p., privind înlocuirea amenzii cu pedeapsa închisorii în caz de neexecutare cu rea-credintă a pedepsei amenzii. În temeiul art. 549 ind. 1, alin. (5), lit. b), C.proc.pen. cu aplic art. 112 alin. (2) raportat la art. 112 alin (1) lit. b) din Codul penal şi art. 66 din OUG nr.23/2008, dispune confiscarea specială în parte, prin echivalent bănesc, respectiv suma de 1000 lei, a autovehiculelor cu nr. de înmatriculare TL10MKD si TL97NMG, lăsate în custodia inculpatului. Dispune ridicarea măsurii de dare în custodie şi încetarea obligaţiilor impuse în sarcina inculpatului cu privire la aceste bunuri. În temeiul art. 549 ind. 1, alin. (5), lit. b), C.proc.pen. cu aplic. art. 66, alin. 2 din O.U.G nr. 23 din 2008 privind pescuitul şi acvacultura şi cu art. 112, alin. 1, lit. e) din Codul penal, dispune confiscarea specială cu privire la contravaloarea următoarelor cantităti de peste: – 106 kg peşte proaspăt de diferite specii, în valoare de 213 lei, predată spre valorificare către SC NMG Impex SRL fiind eliberat NRCD 38/2016. – 155 kg de peşte proaspăt de diferite specii, în valoare de 366 lei, predată spre valorificare către SC NMG Impex SRL fiind eliberat NRCD 65/2016. – 22 kg de peşte proaspăt de diferite specii, în valoare de 96 lei, predată spre valorificare către SC NMG Impex SRL fiind eliberat NRCD 72/2017. În temeiul art. 397, alin. (1), C. proc. pen. raportat la art. 1357 şi urm. C. civ. admite actiunea civilă formulată de partea civilă ARBDD Tulcea, cu sediul din Mun. Tulcea, str. Portului, nr. 34A, jud. Tulcea. Obligă inculpatul NĂSTASE GHEORGHE la plata către partea civilă a sumei de 1444,52 lei titlu de daune materiale, reprezentând prejudiciu nerecuperat. În temeiul art. 274, alin.1 şi art. 275, alin. 3, C. pr. pen., obligă inculpatul NĂSTASE GHEORGHE la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 1200 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntată în sedintă publică astăzi, 12.02.2021.
Document: Hotarâre 202/2021 12.02.2021

Fapta

„În data de 14.09.2016, în jurul orei 08.40, un echipaj al poliției de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona localității Telita, a oprit pentru control un autoturism marca Mitsubishi, condus de cetățeanul român N.G., în vârstă de 45 de ani, domiciliat pe raza județului Tulcea.
În urma verificării autoturismului, a fost descoperită cantitatea de 106 kilograme pește proaspăt din speciile caras, știucă și babușcă pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative.
Întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăți comerciale de profil, conform procedurilor legale, iar în cauză au fost întocmite actele de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și transport a peștelui fără documente legale, faptă prevăzută și sancționată de art. 64 din O.U.G. 23/2008. “
Preşedintele PNL Somova, Năstase, recunoștea la aceea dată că el este persoana în cauza însă spunea că nu este vinovat.
„Eu desfășor activități în domeniul pisciculturii, iar atunci când m-au oprit în trafic eram în timpul programului. Am toate documentele care să demonstreze că dețineam legal cantitatea de pește, dar ei nu au vrut să înțeleagă. Evident că o să contest măsurile dispuse de polițiștii de frontieră “, a declarat George Năstase.

Pedeapsa nu afectează mandatul de primar, Prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 reglementează ipoteza încetării de drept a calităţii de primar ori de preşedinte al consiliului judeţean înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul în care persoana care deţine această calitate este condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate.