Primul eveniment de mediu din anul 2018 sărbătorit de copiii deltei

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a deschis calendarul de activități de celebrare a evenimentelor de mediu din acest an prin desfășurarea, în data de 2 februarie 2018, a activităților de marcare a Zilei Mondiale a Zonelor Umede, atât în Tulcea cât și pe teritoriul rezervației.

Urmând recomandările propuse de Convenția Ramsar, precum și tema acestui an- ”Zonele umede pentru un viitor durabil al zonelor urbane”- Administrația Rezervației Biosferei  Delta Dunării a început seria de activități de celebrare a Zilei Mondiale a Zonelor Umede împreună cu un grup de elevi de la Liceul Tehnologic Topolog, printr-o vizită la Polderul Zaghen, mini – delta de la marginea orașului Tulcea. Vizita în teren a oferit prilejul observării aglomerărilor de păsări, identificării acestora cu ajutorul lunetelor ornitologice și a determinatoarelor de păsări, înțelegerii imporțantei zonelor umede pentru o viață sănătoasă. La Centrul de Informare și Educație Ecologică de la sediul ARBDD, elevii au discutat despre semnificația și tema evenimentului de mediu fiind salutați și de Guvernatorul RBDD, domnul Mălin-Matei Mușetescu.

Tot la Tulcea a avut loc o activitate găzduită de  Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu, organizată în parteneriat cu Asociația Euro Tulcea și Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, la care au participat elevi și cadre didactice de la școlile din municipiu.

În deschiderea programului a fost transmis mesajul Secretarului General al Convenției Ramsar, Doamna Martha Rojas Urrego, cu prilejul Zilei Mondiale a Zonelor Umede, acesta fiind urmat de prezentarea însemnătății evenimentului, prezentarea susținută de voluntarii Asociației Euro Tulcea despre importanța zonelor umede urbane în asigurarea și menținerea vitalității orașelor.

Au fost discutate mesajele cheie corelate devizei acestui an – ”Zonele umede mențin orașele viabile”:

  • Zonele umede urbane mențin viabile orașele, asigurând multiple beneficii, cum sunt: controlul inundațiilor, rezerve de apă, filtrează reziduurile, spații verzi și reprezintă mijloace de trai.
  • Zonele umede urbane trebuie să fie integrate în planurile de dezvoltare durabilă ale orașelor și nu privite ca o risipă de terenuri.
  • Orașele trebuie să adopte politici și acțiuni care să ajute la conservarea și promovarea zonelor umede urbane.

De asemenea, elevii au prezentat zonele umede existente la limita Rezervației Biosferei Delta Dunării și beneficiile aduse de acestea comunităților locale din imediata lor apropiere.

Reprezentanții ARBDD au vorbit despre Proiectul „Reconstrucția ecologică în polderul Zaghen din Rezervația Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/ Ucraina”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, ca un bun exemplu de acțiuni care sprijină conservarea și promovarea zonelor umede urbane. Proiectul derulat în apropierea orașului Tulcea, în implementarea căruia Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost partener cu Primăria Municipiului Tulcea, a avut ca obiectiv general conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică din zona lacului Zaghen, restabilindu-se astfel funcția de retenție a apei, funcția de suport a biodiversității, funcția de retenție a nutrienților, funcția estetică a zonei.

Activități similare de celebrare a evenimentului de mediu au avut loc și pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării cu participarea elevilor și cadrelor didactice ai școlilor din localitățile Sulina, Crișan și Chilia Veche, în coordonarea responsabililor Centrelor de Informare și Educație Ecologică ale ARBDD din localitățile respective.

Marcarea datei de 2 februarie, prin cele cinci acțiuni derulate cu participarea unui număr total de 175 de elevi și cadre didactice din Tulcea și localități din teritoriul rezervației, a reprezentat un prilej pentru aceștia de a afla despre rolul și importanța evenimentului de mediu, precum și despre zonele umede din apropierea orașului Tulcea.