Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Primul proiect Erasmus+ la Palatul Copiilor Tulcea Primul proiect Erasmus+ la Palatul Copiilor Tulcea
Palatul Copiilor Tulcea experimentează o premieră – implementarea unui proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, care va oferi instituției oportunitatea de a-și... Primul proiect Erasmus+ la Palatul Copiilor Tulcea

Palatul Copiilor Tulcea experimentează o premieră – implementarea unui proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, care va oferi instituției oportunitatea de a-și deschide porțile către internaționalizare și profesionalizare la nivel european.
Proiectul „Keys for Inclusion and Success: opening minds, opening souls! – KIS” / „Chei pentru Incluziune și Succes: deschidem minți, deschidem suflete!”, care își dezvăluie menirea încă din titlu, este un proiect european de mobilitate în domeniul educației școlare și vizează formarea a 6 cadre didactice în domeniul incluzunii sociale și al coachingului în vederea dezvoltării de strategii creative de educație nonformală care să crească capacitatea elevilor de a se integra respectând diversitatea și a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare.
În urma parcurgerii procedurii specifice de selecție, cei 6 profesori – resursă, care vor participa la cursuri de formare în țări europene, au fost aleși și au început pregătirea pentru mobilitate, mai exact, sesiunile de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală.
În perioada iulie-august se vor derula cele două fluxuri de formare, după cum urmează:
– 11-19 iulie 2022, 3 profesori vor partipa la cursul ”Vitamin C boosts education! – coaching and non-formal education method to bring out the best from your learner” în Malaga – Spania;
– 20-28 august 2022, alți 3 profesori vor participa la cursul ”Non-formal for inclusion” în Caldas de Rainha – Portugalia.
După mobilitate, pe parcursul anului școlar 2022-2023, profesorii participanți vor disemina cunoștințele și experiențele profesionale dobândite pe parcursul mobilității în cadrul activităților planificate la nivelul instituției și la nivel județean, vor aplica în activitatea cu elevii practicile educaționale dobândite în cadrul cursului și vor elabora materiale de bună practică în domeniul vizat de proiect.
Proiectul KIS urmărește să aducă valorile europene precum respectul, acceptarea, toleranța și nondiscriminarea mai aproape de dascălii din Palatul Copiilor Tulcea, abilitându-i să fie contructori și promotori ai unei comunități educaționale incluzive, în care copiii și tinerii să fie antrenați eficient pentru a-și atinge prontențialul maxim de dezvoltare.