PROBLEMA ȘCOLII 5, DEPARTE DE REZOLVARE: CONSILIER LOCAL ACUZAT DE CONFLICT DE INTERESE

Problemele semnalate de părinții elevilor de la Școala numărul 5 din municipiul Tulcea, legate de lipsa unor spații adecvate pentru desfăşurarea activităţilor, continuă să rămână fără soluții concrete. Discuțiile sterile din Consiliul Local nu au adus nimic nou, astfel încât s-a trecut la un alt nivel, după ce unul dintre părinți a solicitat intervenția Prefecturii și revocarea hotărârii prin care Liceul de Artă administrează spațiile de pe strada Babadag.

„Revocarea sau suspendarea acestei HCL nu afectează cu nimic funcţionarea în continuare în acea clădire a celor două unităţi de învăţământ. Dovadă e perioada 2009-2011 când acestea au funcţionat acolo fără existenţa HCL mai sus menţionată “susține Andrei Poliacov, părintele unei eleve de la Școala nr.5.

ISTORIC

În anul 2009, Şcoala nr. 2, condusă de domnul profesor Ivan, este comasată cu Şcoala nr. 5. Clădirile învecinate sunt situate pe strada Babadag nr. 136, respectiv 138. Patrimoniul a fost preluat de conducerea Şcolii nr. 5 aşa cum cere art. 2 din Decizia de comasare. În acelaşi an, deşi clasele fostei şcoli nu fuseseră desfiinţate, ci doar preluate şi incluse în Şcoala nr. 5, domnul Primar cere ISJ Tulcea ca în corpul B (strada Babadag 138) să funcţioneze o parte din clasele Liceului de Arte. Cererea se accepta cu condiţia ca parterul şi laboratoarele să fie folosite în continuare de Şcoală nr. 5. Măsurile au produs nemulţumiri în rândul părinţilor la acea vreme pentru că spaţiul disponibil şcolii era mult mai mic şi se temeau că cei de la Liceul de Arte doresc să preia întregul corp. S-a semnat un protocol de colaborare care să risipească aceste temeri.

Totuşi, în anul 2011, Liceul de Arte primeşte prin HCL 226/2011intreaga clădire în administrare ajungând astfel să deţină drept de folosinţă asupra a două clădiri: cea de lângă Piaţa Noua cât şi corpul B de pe str. Babadag 138. Şcoala nr.5, inclusiv clasele preluate de la fosta şcoala, rămâne să administreze doar clădirea de pe strada Babadag nr.136. În expunerea de motive, Primarul ignora funcţionarea Şcolii nr. 5 în acel spaţiu, considera Şcoala nr. 2 desfiinţata nu doar ca personalitate juridică ci şi că efectiv de elevi, considerând că acolo este „spaţiu liber” şi astfel ducând consilierii locali în eroare în vederea votului. De asemenea, recomandarea Inspectoratului că Şcoala nr. 5 să folosească parterul şi laboratoarele şcolii a fost de asemenea ignorată, existând un protocol în acest sens între cele 2 şcoli. ISJ Tulcea decisese că Şcoala nr. 2 să nu fie comasata cu Liceul de Arte ci cu Şcoala nr. 5

„În mod normal, clădirea trebuia să fie dată spre administrare şcolii care a preluat clasele de elevi.

Considerăm că HCL a afectat bună desfăşurare a învăţământului în Şcoala nr. 5 deoarece chiar în anul 2011 era necesar spaţiu suplimentar pentru că deveniseră obligatorii clasele pregătitoare sau clasa zero şi astfel şcoală a fost nevoită să-şi desfiinţeze laboratoarele din corpul A (strada Babadag 136), bazându-se pe faptul că se poate folosi de laboratoarele din corpul B (strada Babadag 138).

De asemenea, pentru cei 350 de elevi ai Liceului de Arte, Primăria oferă două corpuri de clădire (strada Babadag 138, respectiv strada Gavrilov Corneliu-Piața Noua), în timp ce Şcolii nr. 5 care are 800 de elevi i s-a alocat un singur corp de clădire (strada Babadag 136). Şcoala nr. 5 nu deţine nici o sală de laborator. De asemenea, s-a ajuns că unele clase să se plimbe după sala liberă la parterul corpului B, în care e tolerata funcţionarea Şcolii nr. 5, deoarece clasele de gimnaziu care studiază dimineaţa se suprapun cu cele de după-amiază între orele 12-14. Ştim că după ce a primit clădirea care se cuvenea a aparţine Şcolii nr. 5, Liceul de Arte a sperat că Şcoala nr.5 să fie forţată să-şi restrângă activitatea şi să ajungă să folosească şi parterul clădiri. Anul trecut a făcut demersuri în acest sens şi a fost dezbătută situaţia la ISJ Tulcea.

Consider că există motive întemeiate pentru atacarea acestei HCL în contencios administrativ având în vedere că la vot a participat doamnă consilier local Pavel Viorica care este şi a fost angajată a Liceului de Arte şi care făcea parte din Comisia care gestiona problemele de educaţie din cadrul Primăriei. Conform prevederilor din Legea 393/2004, art.75b, 77, 81 şi având în vedere Procesul – verbal de şedinţa în care nu putem constata anunţul de abţinere, există motive temeinice pentru a considera HCL 226/2011 nulă şi avem rugămintea de a cerceta aceste aspecte, iar dacă se confirmă cele prezentate solicit revocarea acestei HCL “se arată în memoriul transmis de domnul Andrei Poliacov.