Procedura şi conditiile pentru accesarea ajutoarelor de stat destinate IMM-urilor

Directia de Implementare a Programelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii prin Oficiile Teritoriale pentru IMM-uri, a publicat Schema de Minimis instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentul descrie procedura si conditiile pentru accesarea ajutoarelor de stat destinate IMM-urilor care deruleaza investitii, bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis fiind de 500 milioane lei.

Conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013, pot beneficia de ajutor de minimis întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele condiţii:

a)  sunt înregistrate ca societăţi comerciale sau societăţi cooperative;

b)    au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de înscriere   şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, în condiţiile legii, cu cel putin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere;

c)     prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;

d)    nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

e)    prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni;

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor de la bugetul de stat sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100000 euro.

Alaturi de procedura si ghid au fost facute publice si modelele de formulare care trebuie completate de solicitanti acestea regasindu-se pe site-ul www.aippimm.ro.

Potrivit hotararii de guvern recent adoptate, “Data la care este activa inregistrarea online se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis”, cel mai probabil in luna ianuarie 2014.