PROCES: HOGEA AFLĂ LA FINELE LUNII DACĂ ŞI-AR PUTEA PIERDE MANDATUL DE PRIMAR!

hopCurtea de Apel Constantă a rama sin pronunţare în dosarul în care primarul Constantin Hogea este parat alături de mai mulţi membri ai familiei sale, reclamant fiind Agenţia Naţională de Integritate.
La termenul din data de 15 iunie instanţă a decis amânarea pronunţării pentru data de 29 iunie.
Reclamantul, Agenţia Naţională de Integritate, contesta inclusiv raportul Comisiei de Verificare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Constantă.
Iniţial Agenţia Naţională de Integritate a constatat existența unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 328.770,55 Lei (aprox. 77.190 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către CONSTANTIN HOGEA, Primarul Municipiului Tulcea.
„În luna ianuarie 2009, respectiv ianuarie 2011, CONSTANTIN HOGEA a dobândit împreună cu VALERIA HOGEA, soția acestuia, un imobil în Municipiul Tulcea și un spațiu de producție pentru suma totală de 328.770,55 Lei. La data efectuării tranzacțiilor imobiliare menționate anterior, nu au fost identificate solduri contabile în conturile bancare deținute de CONSTANTIN HOGEA și VALERIA HOGEA, care să ateste fonduri necesare efectuării acestor tranzacții.
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Constanţa, potrivit dispozițiilor art. 17, alin. 4 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturile realizate de către CONSTANTIN HOGEA, în perioada exercitării funcţiei publice “.
Hogea a prezentat la Comisie mai multe justificări, printre care şi faptul că nu a mai fost întreţinător al copiilor, după ce aceştia au devenit majori, astfel încât ar fi reuşit să facă economii băneşti.
A.N.I. a redeschis în luna aprilie a acestui an dosarul reuşind să aibă câştig de cauză cu cererea privind introducerea în dosar a familiei primarului Hogea.
„Înţelegem să introduceţi în cauza în baza prevederilor art.14, alin 5, Legea 176/2010 coroborat cu art.499 al 3 Cod Civil, în calitate de copârâti pe numiţii Hogea Valeria, Hogea Sorina Ioana şi Hogea Sorin Alexandru. Dacă persoana a cărui avere este evaluate este căsătorită ori are copii în întreţinere, în sensul Codului Familiei, evaluarea se va extinde şi asupra averii soţiei şi şi după caz şi asupra averii copiilor aflaţi în întreţinere “se arată în solicitarea Agenţiei Naţionale de Integritate depusă la dosar.
Astfel, la data de 6 aprilie Curtea de Apel a admis cererea A.N.I. şi a dispus introducerea în cauză a numiţilor Hogea Valeria, Hogea Sorina Ioana şi Hogea Alexandru Sorin.