PROCURORII TULCENI LA CEAS DE BILANŢ

Procurorii tulceni şi-au prezentat public bilanţul pe anul 2012, cu aproape aceleaşi probleme: schema insuficientă şi număr mare de dosare.
„Pe fondul accentuării măsurilor de consolidare a independenţei sistemului judiciar din România, în anul 2012 procurorii din judeţul Tulcea şi-au concentrat eforturile în direcţia finalizării principalelor obiective ale Ministerului Public rezultate din Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare a evoluţiilor înregistrate în domeniile reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei, stabilit prin decizia Comisiei 2006/928/CE şi din Strategia de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public adoptată pentru perioada 2010 – 2014, activitate caracterizată printr-o implicare activă şi intensă pentru reformarea sistemului judiciar, creşterea transparenţei actului de justiţie, apropierea acestuia de cetăţeni, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale magistraţilor şi personalului auxiliar, în vederea eficientizării actului de justiţie odată cu adoptarea de către reprezentanţii Ministerului Public şi Consiliul Superior al Magistraturii a noii strategiei de resurse umane, scopul final fiind pregătirea intrării în vigoare a noilor Coduri – Penal şi de Procedură Penală “se precizează în bilanţul procurorilor tulceni.

Mişcările de „trupe “pe 2012    

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea coordonează activitatea Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Tulcea, Babadag şi Măcin.
În anul 2012, cu excepţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Macin care şi-a desfăşurat activitatea cu schema completă de procurori, toate celelalte unităţi au funcţionat cu scheme incomplete, situaţia prezentându-se astfel:
– Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a funcţionat în primul semestru al anului 2012 cu un număr de 6 procurori, din schema de 10 posturi, fiind ocupate 3 funcţii de conducere şi 3 de execuţie. La data de 15.07.2012 au revenit la această unitate domnii procurori Ticofschi Liviu şi Ciulei Severin, iar la data de 1.08.2012 doamna procuror Axinte Maria a fost delegată pe o perioadă de 6 luni la DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea – la data de 15.11.2012 fiind titularizată pe funcţie în cadrul acestei structuri de parchet, astfel că la finele anului 2012, în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea funcţionau 7 procurori, schema fiind ocupată în proporţie de 70%.
– Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a funcţionat în perioada
1.01.2012 – 12.12.2012 cu un număr de 7 procurori, din care 2 delegaţi de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea pe cele 2 funcţii de conducere – prim-procuror şi prim-procuror adjunct, vacante. La data de 12.12.2012 la această unitate de parchet au fost numiţi în funcţia de procuror domnul Blejuşcă Ionuţ-Doru şi doamnele Apostol Narcisa Georgiana şi Van Angelica, ca urmare a promovării concursului de intrare în magistratură organizat în vara anului 2012. De asemenea, la data de 8.02.2012 şi-a început activitatea domnul procuror Mocanu Marius numit în funcţie ca urmare a promovării concursului de intrare în magistratură organizat la finele anului 2011, la aceeaşi dată încetându-şi activitatea domnul procuror Ulianov Gabriel – numit în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, după susţinerea examenului de definitivat.
Astfel, la data de 31.12.2012 schema de funcţionare a Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a completat în totalitate, ţinând cont de faptul că doamna procuror Creţu Coca-Marina de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a optat pentru delegarea în continuare pe funcţia de prim-procuror.
– Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag a funcţionat în perioada 1.01 – 15.07.2012 cu 3 procurori, din schema de 4 procurori, iar în ultimul semestru al anului 2012 cu o schemă ocupată în proporţie de 50%, dată fiind încetarea activităţii la această unitate a domnului procuror Ticofschi Liviu care a optat pentru continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, încetându-i totodată delegarea pe funcţia de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag.
– Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin şi-a desfăşurat activitatea ca şi în anul anterior, cu schema completă (3 procurori).
Prezentarea sintetică a schemelor unităţilor de parchet din judeţul Tulcea relevă încă o dată insuficienţa resurselor umane care a influenţat în anul 2012, în special, activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi a Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Tulcea şi Babadag, din punct de vedere cantitativ.
Eforturile de acoperire a schemelor de procurori la nivelul unităţilor de parchet din judeţul Tulcea s-au concretizat spre finalul anului 2012, astfel că la data de 31.12.2012, din schema totală de 27 procurori, erau ocupate 22 posturi, deficitul fiind de 5 procurori, spre deosebire de 8 procurori la finele anului 2011.
În ceea ce priveşte managementul celor 4 unităţi de parchet din judeţul Tulcea menţionăm următoarele:

CINE A CONDUS ACTIVITATEA

Prim procuror Iuliana Olteanu

Prim procuror Iuliana Olteanu

Cele 4 posturi de conducere din schema Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea au fost ocupate în anul 2012, după cum urmează:
La data de 1.01.2012 a fost reînvestită în funcţia de prim-procuror doamna IULIANA-MAGDALENA OLTEANU pentru o perioadă de 3 ani, ca urmare a promovării examenului de numire în funcţia de conducere organizat la finele anului 2011, iar în funcţia de prim – procuror adjunct doamna procuror SUBŢIRELU LAURA care la data de 15.07.2012 a fost a promovat concursul de numire în funcţia de conducere vizată; funcţia de procuror-şef Secţie Urmărire penală a fost deţinută de doamna CASIAN-MAUNA ANA MARIA, prin delegare, în primele 9 luni ale anului 2012, la data de 2.10.2012 fiind numită în această funcţie pe o perioadă de 3 ani, ca urmare a susţinerii interviului în faţa Secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Funcţia de procuror-şef Secţie Judiciară a fost vacantă pe tot parcursul anului 2012.
Managementul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea a fost asigurat de către doamna prim procuror CREŢU COCA-MARINA şi domnul prim-procuror adjunct STEPANENCU DAN, delegaţi succesiv pe cele două funcţii de conducere vacante.
Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin a fost asigurată prin domnii procurori Balaban Constantin, delegat în funcţia de prim-procuror în perioada 1.01. – 10.08.2012 şi Vişinoiu Cătălin delegat în funcţia de conducere începând cu 10.08.2012, pe o perioadă de 3 luni şi ulterior, pe o perioadă de 6 luni.
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag funcţia de prim-procuror a fost deţinută, prin delegare, în perioada 1.01. – 15.07.2012 de domnul procuror Ticofschi Liviu şi în continuare de domnişoara procuror Sitiavu Georgiana delegată în funcţia de conducere pe o perioadă de 6 luni.