Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

PROIECT COMUN PENTRU REABILITAREA FALEZEI PROIECT COMUN PENTRU REABILITAREA FALEZEI
Reprezentanţii semnatarilor protocolului de colaborare pentru realizarea în comun a modernizării Portului Tulcea au discutat într-o şedinţă ce a avut loc săptămâna trecută paşii... PROIECT COMUN PENTRU REABILITAREA FALEZEI

falezaReprezentanţii semnatarilor protocolului de colaborare pentru realizarea în comun a modernizării Portului Tulcea au discutat într-o şedinţă ce a avut loc săptămâna trecută paşii ce trebuiesc parcurşi pentru realizarea investiţiei de reabilitare, investiţie ce va fi propusă la finanţare prin POIM 2014-2020, prin mecanismul ITI- Delta Dunării.
Participanţii la întâlnire au convenit asupra încheierii unui proiect de parteneriat, urmând să fie desemnat un lider de proiect.
“Partenerii vor realiza în comun studiul de fezabilitate, acesta se va întocmi pentru proiect în totalitate şi se va etapiza. În prima etapă se include şantierul naval, portul comercial şi faleza, în etapa a doua portul industrial. Fiecare beneficiar va avea de realizat partea sa de investiţie, în cadrul devizului general se vor prevedea devize pe obiectiv pentru fiecare beneficiar” a declarant preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, participant la şedinţă.
Tema de proiectare va fi realizată de către Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitara Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării arhitect Mirela Dida.