Proiect cultural “(Re)Mapping. Arheologia hărţilor”

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în parteneriat cu Muzeul de Istorie
Națională și Arheologie Constanța, Asociația Pro Noviodunum și Asociația Eurocentrica au implementat în
perioada 19 iulie — 15 noiembrie 2020 proiectul cultural “(Re)Mapping. Arheologia hărților” co-finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.).
În cadrul proiectului cultural, ne-am propus să realizăm o cercetare a siturilor medievale dobrogene
dispărute, prin abordări alternative, utilizând metode interdisciplinare, făcându-le cunoscute specialiștilor din
domeniu, dar și publicului larg. Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin organizarea unui workshop cu
tema ”Arheologia Otomană în Dobrogea” în cadrul Sesiunii Internaționale Pontica ’53 și realizarea unei
expoziții foto-documentare. În situația generată de pandemia COVID-19, pentru siguranța tuturor
participanților, s-a luat hotărârea desfășurării sesiunii PONTICA 2020 în varianta online.
În cadrul workshop–ului au fost diseminate atât rezultatele cercetărilor noastre, cât și cele a unor
cercetări arheologice din Dobrogea sau Timișoara, fiind dezbătută situația moștenirii culturale otomane.
Totodată, au fost prezentate surse cartografice inedite pentru cetățile medievale dispărute (Hârșova, Măcin,
Isaccea, Tulcea și Constanța), dar și o bază de date cu evidența siturilor otomane.
Cercetările de teren desfășurate în cadrul proiectului au înregistrat siturile otomane (cimitirele, vetrele
satele dispărute, cișmelele) din județele Tulcea și Constanța.
Activitatea intitulată ”Acces la arheologie” ce avea ca scop principal prezentarea siturilor medievale
dispărute din Dobrogea, autorităților locale, elevilor și tinerilor, pentru ca aceștia să înțeleagă importanța
studierii istoriei şi a cercetării științifice realizate de specialiștii din domeniul cartografiei istorice, a fost
desfășurată tot online. Astfel, elevi din Tulcea, Măcin, Isaccea și Constanța, au aflat ce descoperi au făcut
specialiștii în urma cercetării arhivelor și existența încă din epoca medievală a unei societății multiculturale
și multietnice în Dobrogea.

O altă activitate a vizat digitizarea a 30 de obiecte de patrimoniu aparținând epocii otomane din

Dobrogea în vederea integrării lor în platforma Europeana, care să fie integrate în viitor a unui muzeu virtual

online 3D, care să integreze o perioadă istorică puțin cunoscută.

Manager proiect,

Aurel-Daniel STĂNICĂ