PROIECT IMPORTANT PENTRU PIAȚA MUNCII ,DERULAT DE ALUM TULCEA

În perioada septembrie 2016 – martie 2019, ALUM SA a derulat proiectul „Dotarea Departamentului Cercetare-Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalaţii independente, performante de cercetare în sprijinul creșterii competitivităţii economice şi a dezvoltării afacerii”.

Proiectul a fost prezentat ieri public în cadrul unei conferințe ce a avut loc la sediu ALUM, conferință la care au participat directorul general Gheorghe Dobra,directorul operațional Sorin Gheorghe Iliev,directorul proiectului, Ioan Lucian Coteț,profesorul Laurențiu Filipescu, responsabil cercetare dezvoltare inovare ,directorul financiar Mihaela Duralia și responsabilul de resurse umane, Mariana Feodorof.

Proiectul este cofinanțat prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI) în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC);

Valoarea totală a proiectului este de 20.115.357,91 RON, din care 6.312.999,92 RON reprezintă finanțarea europeană nerambursabilă, iar 6.312.999,92 RON valoarea cofinanțării eligibile a solicitantului.

Obiectivul general al proiectului de investiții este reprezentat de creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității pe piață a întreprinderii, respectiv este reprezentat de dezvoltarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării în scopul creşterii competitivităţii economice a întreprinderii prin inovare, precum și de îmbunătăţirea infrastructurii de C&I, îmbunătățirea capacităților de excelenţă a întreprinderii şi a capacităţii ştiinţifice a întreprinderii în domeniile de specializare inteligentă.

              Obiective specifice

Creşterea investiţiilor private ale ALUM SA în CDI, respectiv creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de CD a ALUM SA în scopul dezvoltării de noi direcţii de cercetare, iar prin activitățile componente ale proiectului este posibilă dezvoltarea unor noi direcții de cercetare aferente procesului de fabricare a hidroxidului de aluminiu, direcții de cercetare care constituie noutăți pe plan național în domeniul tehnologiilor destinate aplicațiilor de nișă ale economiei;

Creşterea competitivităţii pe piaţă a ALUM SA prin diversificarea gamei sortimentale de produse finite fabricate, ca rezultat direct al susţinerii specializării inteligente;

Creşterea potenţialului celor două clustere de inovare din care face parte SC ALUM SA, prin posibilitatea de realizare de noi teme/programe de cercetare-dezvoltare a căror rezultate transpuse în practică asigură potenţial pozitiv de creştere la nivelul comunităţilor unde activează ALUM SA, respectiv Regiunea Sud – Est;

Creşterea numărului de cercetători care lucrează în departamentul SC ALUM SA cu facilităţi îmbunătăţite, prin crearea de noi locuri de muncă;

Creşterea permanentă și progresivă a cifrei de afaceri;

Creşterea competitivității SC ALUM SA pe piața mondială globală de profil, respectiv creșterea cotei de piaţă;

Dezvoltarea infrastructurii de CD a SC ALUM SA raportată la ponderea echipamentelor CD complexe;

Rezultatele Proiectului

Prin proiectul de finanțare „Dotarea Departamentului Cercetare-Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalaţii independente, performante de cercetare în sprijinul creşterii competitivităţii economice şi a dezvoltării afacerii“ s-au  achiziționat un număr de trei echipamente de cercetare – dezvoltare.
Beneficiarii proiectului

Beneficiarii proiectului „Dotarea Departamentului Cercetare-Dezvoltare al SC ALUM SA cu instalaţii independente, performante de cercetare în sprijinul creşterii competitivităţii economice şi a dezvoltării afacerii” sunt reprezentați, pe de o parte de beneficiarii direcți, iar pe de altă parte de către beneficiarii indirecți.

Beneficiar direct al prezentului proiectului este ALUM SA, atât ca entitate economico-financiară, cât și din punctul de vedere al angajaților săi.

Beneficiarii indirecți ai acestui proiect sunt reprezentați de colectivitatea locală, de mediul de afaceri şi, nu în ultimul rând, de clienții produselor societății.

Colectivitatea locală va beneficia de rezultatele investiției prin:

-menținerea locurilor de muncă şi prin angajarea din cadrul său a personalului care va desfășura activitățile de cercetare-dezvoltare ca urmare a achiziționării echipamentelor prevăzute în proiect;

– contribuțiile care vor fi plătite de către ALUM SA la bugetul local, în urma desfășurării activităților rezultate prin implementarea proiectului de investiții;