PROIECT PENTRU MODERNIZAREA DRUMULUI ENISALA -BABADAG- SLAVA RUSĂ

harta_drumurilor_mareÎn şedinţa Consiliului Judeţean din data de 30 iunie urmează să fie supus aprobării proiectul, Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructură TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/ÎŢI/1.

În cadrul acestui proiect se aprobă şi acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ teritorială – Județul Tulcea – lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Sarichioi, Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Babadag, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Slavă Cercheză în vederea implementării în comun a proiectului, Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’.

Valoarea totală a proiectului:, Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’, este în cuantum de 31.446.728,80 lei (inclusiv TVA), din care TVA 4.926.133,80 lei.

Contribuția totală proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Tulcea, în sumă de 634.308,43 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 5.483,52 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 628.824,91 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului, Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’.

“ Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului, Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Tulcea “precizează iniţiatorul proiectului, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea Horia Teodorescu.