Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

PROIECTE DE SUCCES PRIN FLAG DELTA:modernizarea şi dotarea Pensiunii La Miluţă PROIECTE DE SUCCES PRIN FLAG DELTA:modernizarea şi dotarea Pensiunii La Miluţă
Prin proiect se propune restructurarea şi redirecţionarea activităţii de colectare a peştelui la Cherhanaua Caraorman în dezvoltarea ecoturismului zonal prin modernizarea şi dotarea Pensiunii... PROIECTE DE SUCCES PRIN FLAG DELTA:modernizarea şi dotarea Pensiunii La Miluţă

milutaPrin proiect se propune restructurarea şi redirecţionarea activităţii de colectare a peştelui la Cherhanaua Caraorman în dezvoltarea ecoturismului zonal prin modernizarea şi dotarea Pensiunii La Miluţă în vederea includerii în circuitul turistic.
Proiectul reprezintă un prim pas al investiţiilor pe termen mediu şi lung pentru restructurarea şi redirecţionarea activităţii de colectare a peştelui la Cherhanaua Caraorman în dezvoltarea ecoturismului zonal prin modernizarea şi dotarea acesteia în vederea includerii în circuitul turistic. Locaţia modernizată se va transforma în pensiune şi va fi promovată sub numele de Pensiunea La Miluţă.
În incinta cherhanalei există două construcţii în care se desfăşoară două activităţi principale. Una din construcţii este vechea clădire a cherhanalei, care este destinată activităţii de colectare a peştelui din zonă şi pe care beneficiarul doreşte s-o diminueze ca domeniu de activitate, iar cealaltă construcţie este nou construită de proprietar şi este inclusă în circuitul turistic ca spaţii de cazare pentru turiştii deltei.
„Prin acest proiect, ne-am propus extinderea capacităţii de cazare, masă şi agrement inclusiv în vechea clădire a cherhanalei, în scopul dezvoltării afacerii în turism şi diminuării activităţii economice de colectare a peştelui. Considerăm că acest aspect are implicaţii în dezvoltarea obiectului de activitate a pensiunii, ceea ce măreşte gradul de implicare în ciclul economic turistic zonal aflat în aria Flag-ului “spun reprezentanţii beneficiarului..
Proiectul urmăreşte obiectivele Programului Operaţional pentru Pescuit şi priveşte dezvoltarea serviciilor turistice şi promovarea ecoturismului la Pensiunea La Miluţă prin restrângerea activităţii economice de colectare a peştelui. Acest obiectiv va avea ca rezultat modernizarea şi dotarea spaţiilor de cazare a pensiunii în vederea susţinerii afacerii prin dezvoltarea agroturismului, având în vedere restructurarea activităţii economice de colectare a peştelui.
Prin acest proiect vor putea intra la prima dotare 12 camere de cazare cu 24 de locuri de cazare din cele 22 de camere disponibile, se vor putea modernizate cele 10 camere de cazare (cu 20 de locuri de cazare) funcţionale şi se va crea un nou loc de muncă. Având în vedere că amplasarea pensiunii este în zonă greu accesibilă utilităţilor necesare din Delta Dunării, modernizarea pensiunii presupune asigurarea acestor utilităţi independent de furnizorii acreditaţi pentru asigurarea consumului propriu al pensiunii.
„Trebuie să îi ajutăm pe cât se poate pe cei care depun aceste proiecte, astfel încât absorbţia să fie maximă, întrucât fondurile sunt un beneficiu pentru judeţ “, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.
FLAG DELTA este cel mai mare FLAG (Fisheries Action Local Group) din Uniunea Europeană, ca număr de proiecte selectate, scopul strategiei de dezvoltare locală fiind dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti.

FIŞA PROIECTULUI

Titlul proiectului: Restructurarea şi redirecţionarea activităţii de colectarea a peştelui la Cherhanaua Caraorman în scopul promovării ecoturismului pescăresc prin modernizarea Pensiunii LA MILUŢA

Valoarea totală a fondurilor accesate: 442.305,00 lei
Măsura 1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor prin sprijinirea infrastructurii şi serviciilor legate de turism şi prin promovarea ecoturismului.
Acţiunea 2: Crearea de facilităţi de desfăşurare a activităților tipice ecoturismului pescăresc, inclusiv amenajarea de suprafeţe de teren şi de luciu de apă în acest scop.
Indicator de rezultat 1: dotări pentru furnizarea de servicii, pentru ecoturism şi turismul pentru pescuit, asigurarea de alternative ocupaţionale pentru pescari din asociaţiile pescăreşti.