PROIECTE FINALIZATE CU SUCCES DE NOUA CONDUCERE A CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA

   Conducerea Consiliului Judeţean Tulcea a prezentat la final de an câteva dintre realizările din primele şase luni de mandat, respectiv cele legate de investiţii în infrastructura.
„Am finalizat cu succes câteva proiecte de infrastructură, inclusiv pe fonduri europene, unele iniţiate de mult timp, chiar de actualul senator USL Octavian Motoc. Vom încerca să finalizăm tot ce este în lucru, nu se cade să renunţi la unele proiecte care sunt aproape de finalizare, dar deja avem foarte multe proiecte noi, porturile pescăreşti din Delta Dunării, sunt multe, iar împreună cu parlamentarii tulceni vom lupta pentru implementarea lor “a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.
„Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale” este un mare câştig pentru turismul din regiune şi pentru Judeţul Tulcea. Deschiderea celor două muzee este o necesitate pe care Consiliul Judeţean a identificat-o corect şi la timp, având în vedere importanţa turistică a Judeţului Tulcea. Sunt extrem de încântat că putem vedea primele rezultate concrete ale investiţiilor de acest tip, finanţate din fondurile europene pe care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului le gestionează “a mai spus Teodorescu.
Proiectul este co-finanţat din Fonduri Structurale, prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013,
Axa prioritară 5: “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”,
Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.
Valoarea totală a proiectului: 42.187.135,35 lei din care: valoare eligibilă a proiectului 33.266.910,23 lei; valoare neeligibilă a proiectului 1.472.626,05 lei; taxa pe valoare adăugată 7.447.599,07 lei.
Proiect finalizat în luna septembrie 2012.
„Reparaţia capitală, reabilitarea şi modernizarea imobilului din Tulcea, strada Gloriei, nr. 4, pentru Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tulcea”, finanţat prin POR 2007-2013-Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.
Valoare proiect de investiţiei: 1.768,968 mii lei
Lucrările au fost recepţionate în luna decembrie 2012.

Programul de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin HG 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în judeţul Tulcea în perioada iulie-decembrie 2012, au fost finanţate un nr. de 11 obiective de investiţii în valoare totală de 14 945,28 mii lei din care:
10 172, mii lei pentru 3 drumuri de interes judeţean şi de interes local- reprezentând 65,01 km;
% realizat
Reabilitare DJ 222 Tulcea- Sarichioi-Enisala, km 2+530-40+000;    90%
Reabilitare DJ 222 A Nifon – Luncaviţa, km 16+000-37+545;        95%
Reabilitare DC 24 Neatârnarea-Sarighiol de Deal, 0+000-6+000;    99%
% realizat
4 273,28 mii lei pentru 7 sisteme de alimentări cu apă din judeţ şi anume:
Alimentare cu apă sat Sabangia, comună Sarichioi;            40%
Extindere şi reabilitare cu apă în localitatea Luncaviţa;            100%
Alimentare cu apă sat Lăstuni, comună Mihail Kogălniceanu;        100%
Alimentare cu apă sat Băltenii de Sus, comună Beştepe;        60%
Modernizare sistem de alimentare cu apă în Slava Cercheză;        95%
Alimentare cu apă sat Corugea, comună Casimcea;            45%
Alimentare cu apă sat Vişina, comună Jurilovca;            35%
500,00 mii lei pentru 1 sistem de canalizare (la început de execuţie);     % realizat
Extindere sistem de alimentare cu apă în loc. Ceamurlia de Jos;    15%

Lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene ce au ca scop refacerea sistemului rutier în vederea optimizării traficului şi a siguranţei circulaţiei în timpul deplasării. Au fost executate lucrări de întreţinere curentă şi întreţinere periodică a drumurilor judeţene
Lucrările de întreţinere a îmbrăcăminţilor asfaltice şi tratamente bituminoase au fost executate pe o lungime totală de aproximativ 30 km, pe drumurile judeţene, DJ222 Beidaud – Sarighiol de Deal, km 85+827 – 92+325, DJ222B Stejaru – Vasile Alecsandri, km 6+494 – 9+800, DJ222C Agighiol- Iazurile km 57+000-62+800, DJ 222G Dăeni km 0+000 – 2+000, DJ222K Intersecţie DN22D-Greci, km 0+000 – 3+100, DJ223A Casimcea – Războieni km 12+593 -20+166 şi DJ229 Centru Niculiţel km3+204-5+000, având o valoare totală de 3.700,00 mii lei.
Lucrările de întreţinere a drumurilor pietruite au fost executate pe o lungime de 16 km, pe drumul judeţean DJ222N Trecerea cu bacul – Ceatalchioi, având o valoare totală de 550,00 mii lei.
De asemenea, în această perioadă, s-a finalizat contractul pentru întocmirea Cadastrului drumurilor judeţene prin încheierea proceselor verbale de delimitare a vecinătăţii drumurilor judeţene, a extraselor de carte funciară şi intabulare a suprafeţelor aferente drumurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Tulcea.
Totodată, în această perioadă au fost promovate pentru execuţie în anul 2013, alte două investiţii, respectiv “Reabilitare poduri, podete pe DJ222B” pentru care a fost achiziţionat contractul de servicii de proiectare şi pentru investiţia “Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a zonei turistice Niculiţel, prin îmbunătăţirea infrastructurii de acces”, cu finanţare din bugetul propriu şi fonduri nerambursabile prin POR 2007-2013.