PROPUNEREA LEGISLATIVĂ PRIVIND DIALOGUL SOCIAL TRIPARTIT, DEZBĂTUTĂ ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR

deputatul Radu Anișoara

În comisia pentru muncă şi protecţie socială dezbatem propunerea legislativă privind dialogul social, transmite deputatul Anișoara Radu, membru al acestei com isii din Camera Deputaților.

„Prezenta propunere legislativă reglementează disfuncţionalităţile constatate în ceea ce privește organizarea şi funcționarea organizațiilor sindicale şi patronale, precum şi în ceea ce privește desfășurarea dialogului social tripartit instituționalizat, precum şi instituirea unei proceduri clare privind declanşarea, soluționarea şi monitorizarea conflictelor colective de muncă şi a grevelor. A sosit momentul să dăm cetățenilor ceea ce doresc, un mediu de dialog social corect care să respecte salariații în țara lor“ a declarat deputatul tulcean Anișoara Radu.