Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Subscrisa B.E.J.”BOGDAN IONICA” cu sediul in mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter, jud. Constanta, reprezentata prin executor judecătoresc Bogdan Ionica, In conformitate cu...

Subscrisa B.E.J.”BOGDAN IONICA” cu sediul in mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter, jud. Constanta, reprezentata prin executor judecătoresc Bogdan Ionica,

In conformitate cu disp. art. 839 alin.1 N.C.P.C., aducem la cunostinta generala ca in ziua de 11.05.2023, ora 10:30, va avea loc la sediul Biroului Executor Judecatoresc „Bogdan Ionica”, din mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter, jud. Constanta, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Mahmudia – 827130, tarla 45, parcela 602, Judetul Tulcea, compus din teren extravilan neimprejmuit in suprafata de 733 m.p., avand categorie de folosinta vie, care are numar cadastral 32860 si carte funciara deschisa nr. 32860.
Pretul de pornire al licitatiei este de 1.437,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa-si arate pretentiile la sediul Biroului Executor Judecatoresc „Bogdan Ionica”, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop prin publicatie si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit disp. art. 839 alin.1 lit.”l” N.C.P.C., persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul de consemnari RO19 BREL 0002 0002 7060 0100, deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A.-Sucursala Constanţa, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei, dovada consemnarii fiind atasata ofertei de cumparare.
EXECUTOR JUDECATORESC
BOGDAN IONICA