Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Publicație de vânzare BEJ Bogdan Ionică – imobil situat în Tulcea Publicație de vânzare BEJ Bogdan Ionică – imobil situat în Tulcea
Dosar de executare silita nr. 1692/2021 Nr. 25/16.08.2022 PUBLICATIE DE VANZARE Subscrisa B.E.J.”BOGDAN IONICA” cu sediul in mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter,... Publicație de vânzare BEJ Bogdan Ionică – imobil situat în Tulcea

Dosar de executare silita nr. 1692/2021
Nr. 25/16.08.2022

PUBLICATIE DE VANZARE

Subscrisa B.E.J.”BOGDAN IONICA” cu sediul in mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter, jud. Constanta, reprezentata prin executor judecătoresc Bogdan Ionica,
Avand in vedere cererea prin care creditoarea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. cu sediul in Bucuresti – 011171, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1 si cu sediul in Bucuresti – 041312, Sos. Oltenitei nr. 2, et. 5, SALA 5.48, Sector 4, ne-a solicitat executarea silita a titlului executoriu constând în Contract de credit nr. 3014534/19.12.2018, împotriva debitorului DUTU Cristian cu domiciliul in Tulcea, Aleea Stinjenelului nr. 8, bl. X8, sc. C, et. 4, ap. 19, Judetul Tulcea, executarea silita fiind incuviintata prin Incheierea din data de 23.12.2021, pronuntata de Judecatoria Tulcea in dosarul nr. 9057/327/2021.
In conformitate cu disp. art. 839 alin.1 N.C.P.C., aducem la cunostinta generala ca in ziua de 20.09.2022, ora 09:00, va avea loc la sediul Biroului Executor Judecatoresc „Bogdan Ionica”, din mun. Constanta, b-dul. Ferdinand nr. 36, parter, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in loc. Tulcea, Al. Stanjenelului nr. 8, bl. X8, sc. C, et. 4, ap. 19, Judetul Tulcea, compus din apartament compus din 2 camere si dependinte in suprafata utila din masuratori de 46,04 mp, suprafata utila de 47,31 mp si balcon in suprafata de 4,29 mp, precum si dreptul de proprietate asupra terenului in cota de 16 mp, aferent apartamentului, impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua asupra partilor comune din imobil, care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor blocului, care are nr. cadastral 70/2,4,19 si C.F. nr. 30968-C1-U22 Tulcea, proprietatea debitorului.
Pretul de pornire al licitatiei este de 215.741,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa-si arate pretentiile la sediul Biroului Executor Judecatoresc „Bogdan Ionica”, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop prin publicatie si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit disp. art. 839 alin.1 lit.”l” N.C.P.C., persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul de consemnari RO19 BREL 0002 0002 7060 0100, deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A.-Sucursala Constanţa, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei, dovada consemnarii fiind atasata ofertei de cumparare.
Licitatia asupra bunului urmarit se va tine in conditiile N.C.P.C.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de o pagina.

EXECUTOR JUDECATORESC
BOGDAN IONICA