RAPORT OFICIAL: LAPTE FALSIFICAT CU TOXINE PENTRU ELEVII TULCENI!

DELTASLACT1Un raport oficial întocmit de Serviciul Antifrauda din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea prezintă o serie de nereguli descoperite la firma Deltalact SA – unitate procesare lapte materie primă, firma ce livrează produse şcolilor în cadrul programului „Laptele şi cornul “.
Inspectorii prezintă un istoric al neregulilor şi al controalelor efectuate, descoperind inclusiv că firma a funcţionat ilegal într-o perioadă în care a avut activitatea suspendată. După ce mai mulţi elevi din  Tecuci dar şi din Tulcea au suferit toxiinfecţii au fost descoperite produse infestate cu bacterii, testele fiind confirmate şi în laboratoare din străinătate.Cu toate acestea, firma continuă şi în ziua de azi să furnizeze produse către elevi.

DELTALACT2„RAPORT
Cu privire la verificările efectuate de inspectorii din cadrul DSVSA Tulcea
La SC Deltalact SA – unitate procesare lapte materie prima in anul şcolar 2015-2016
În dată de 27.11.2015 Biroul de Investigare a Criminalităţii Economice Feteşti, SICE din cadrul IPJ Ialomiţa în calitate de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare emite Ordonanţa nr 21015 din 27.11.2015 prin care dispune efectuarea unei comisii rogatorii, de către organele de cercetare penale ale poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. Tulcea, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu reprezentanţii D.S.V.S.A. Tulcea pentru verificarea şi ridicarea pe bază de dovadă a inscrisurilor care fac dovada reclamaţiei dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, Şcoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir Feteşti şi celelalte şcoli de pe raza municipiului Feteşti şi SC DELTALACT SĂ Tulcea, aferente perioadei 01.11.2015 – 27.11.2015;
Aceasta ordonanţă a fost emisă deoarece în dată de 27.11.2015 Poliţia Municipiului Feteşti a fost sesizată despre faptul că mai mulţi elevi de la o şcoală din municipiul Feteşti, s-au simţit rău, fiind transportaţi la spital, după ce reprezentanţii unităţii de învăţământ au solicitată intervenţia ambulantei, când mai mulţi elevi de la Şcoală Gimnaziala Dimitrie Cantemir din Feteşti, au primit conform programului, Laptele şi Cornul, câte unul din aceste produse, pe care unii dintre ei au început să le consume, iar după aproximativ 30 min. au acuzat dureri abdominale, greaţă şi vărsături;
În dată de 27.11.2015, în jurul orelor 2100 o echipă mixtă formată din angajaţi ai D.S.V.S.A. Tulcea şi ai I.P.J. Tulcea au efectuat un control la SC DELTALACT SA – unitate procesare lapte, din Tulcea, str. Prislav, nr. 164, reprezentată legal de către d-l Bajdu Gheorghie;
La data şi ora controlului au fost constatate următoarele neconformităţi:
Deficente constructive şi de igienă privind spaţiile, utilajele şi ustensilele;
Prezenta rozătoarelor şi limacşi în unitate;
Depozitarea necorespunzătoare a ambalajelor, produselor auxiliare/ingrediente şi produse lactate intermediare şi finite;
Prezenta în unitate a unor produse care nu fac obiectul autorizaţiei sanitare veterinare;
Etichetarea neconformă a produselor lactate;
Deficienţe privind gestionarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman;
Depozitarea neconformă a substanţelor şi produselor toxice/periculoase;
Prezenta în spaţiile unităţii de lapte praf cu eticheta ne tradusa în limba română pentru care administratorul nu a putut prezenta documente de provenienţă;
Nu s-au prezentat documente sanitare veterinare specifice activităţii desfăşurate;
Nu a fost identificat lapte UHT din lotul L23 cu valabilitatea 19.05.2015.
În timpul controlului au fost efectuate fotografii de către reprezentanţii I.P.J. Tulcea şi D.S.V.S.A. Tulcea. Reprezentanţii I.P.J. Tulcea – Serviciul Investigare a Criminalităţii Economice au întocmit un proces verbal de constatare.
Reprezentanţii DSVSA Tulcea au încheiat Nota de Inspecţie seria TL 0002610 din 27.11.2015 (ora 2120), nota înregistrată în Registrul Unic de Control al unităţii la poziţia 196, pe care administratorul societăţii a refuzat să o semneze. Nota de inspecţie a fost comunicată SC Deltalact SA în dată de 28.11.2015 prin fax.
Societatea a fost sancţionata contravenţional cu amendă în valoare de 2000 lei conform HG 984/2005, cu modificări, art. 4, lit. A, pct 5, conform Procesului verbal de constatare şi sancţionare la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 00005143 din 27.11.2015 (ora 2300) şi s-a propus suspendarea activităţilor. D-l Bajdu Gheorghie a refuzat să semneze procesul verbal de contravenţie. Sancţiunea contravenţionala a fost comunicată prin poştă cu confirmare de primire.
S- au recoltat probe de lapte materie primă, lapte UHT şi lapte praf conform Cererii de analiza nr. 324 din 27.11.2015. Probele fiind dirijate la LSVSA Tulcea pentru investigaţii de specialitate;
S-a întocmit Raportul privind controlul comun DSVSA – IPJ Tulcea efectuat la SC Deltalact SĂ nr. 15703/27.11.205;
În dată de 28.11.2015 D.S.V.S.A. Tulcea a emis Ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 15705 din 28.11.2015, ordonanţa care dispune suspendarea începând cu data de 28.11.2015 până la data de 28.12.2015 a activităţii de procesare lapte materie primă, desfăşurată în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor L102 din data de 26.08.2013 de către unitatea SC DELTALACT SA. Aceasta ordonanţă nu a fost semnată de către administratorul societăţii, ordonanţa fiind transmisă prin fax unităţii în dată de 30.11.2015 orele 12.11;
Ordonanţa de suspendare a fost comunicată, prin fax, ANSVSA prin Adresa DSVSA Tulcea nr. 15706/28.11.2015;
Ordonanţa de suspendare a activităţii nr.15705/28.11.2015, a fost comunicată DSVSA Ialomiţa prin SRAAF
Au fost informate Consiliile Judeţene Tulcea şi Ialomiţa privind suspendarea activităţii SC Deltalact SA prin Adresa DSVSA Tulcea nr. 15725/30.11.2015;
În dată de 28.11.2015, cu Adresa nr. 21377/28.11.2015, IPJ Tulcea a înaintat documentele ridicate în fotocopie de la SC Deltalact SĂ Tulcea privind distribuţia produselor lapte UHT lot 23;
În dată de 28.11.2015, DSVSA Ialomiţa a notificat prin SRAAF, DSVSA Tulcea, cu privire la suspiciunea de toxiinfecţie alimentară la un număr de 22 copii din Şcoala Generală Feteşti, în urma consumului de lapte UHT 200 ml, 1,8% GR, lot 23, livrat de SC Deltalact SĂ Tulcea, în dată de 26.11.2015, precum şi faptul că s-a recoltat 1 probă şi s-a transmis la LSVSA Constantă pentru efectuarea examenelor microbiologice;
În dată de 29.11.2015, din totalul de 3744 cutii lapte UHT lot 23, valabilitate 19.05.2016, distribuite în dată de 25.11.2015 la 16 unităţi şcolare din judeţul Tulcea, au fost reţinute oficial de către inspectori din cadrul DSVSA Tulcea, 306 cutii aflate în stoc la unităţile şcolare;
Cu Cererea de analiza nr. 629/30.11.2015 s-a prelevat 1 proba de lapte UHT din lotul incriminat şi s-a expediat la LSVSA Tulcea pentru efectuarea examene de specialitate;
În dată de 02.12.2015, D-l Bajdu Nicolae, în calitate de administrator al SC DELTALACT SĂ întocmeşte, Cererea de reverificare unitate, nr. 93 din 02.12.2015 şi înregistrată la sediul DSVSA Tulcea sub nr. 15788 din 02.12.2015, cerere prin care administratorul societăţii menţionează că au fost remediate deficienţele constatate şi consemnate în Nota de Inspecţie nr. 15702 din 27.11.2015;
Prin SRAAF, DSP Ialomiţa notifica închiderea focarului de toxiinfecţie alimentară în dată de 02.12.2015, stabilind următoarele concluzii: “având în vedere simptomatologia cazurilor (greţuri, dureri epigastrice, vărsături, dureri abdominale, cefalee, absenţa febrei) precum şi evoluţia favorabile sub tratament şi absenţa unei încărcături microbiene peste normele sanitare sau a unor germeni specifici în probele biologice şi de alimente analizate, considerăm că a fost vorba de o toxiinfecţie alimentară cu germene neidentificat – forma uşoară/medie. Absenţa germenilor în probele alimentare de lapte analizate se explică prin faptul că toxiinfecţia putea fi cauzată de contaminări punctuale ale alimentelor consumate de copii din lotul incriminat. Menţionăm că în momentul prelevării probelor nu au putut fi identificate cutiile de lapte din care consumaseră copii simptomici pentru a le analiza».
În dată de 03.12.2015 IPJ Tulcea prin Adresa 21391/03.12.2015 (înregistrată la D.S.V.S.A. Tulcea sub nr. 15861 din 03.12.2015) transmite în format digital fotografiile judiciare realizate cu ocazia verificărilor efectuate în dată de 27.11.2015 la S.C. DELTALACT S.A;
În dată de 03.12.2015 Biroul de Investigare a Criminalităţii Economice Feteşti, SICE din cadrul IPJ Ialomiţa în calitate de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare emite o nouă Ordonanţa prin care dispune efectuarea unei comisii rogatorii, de către organele de cercetare penale ale poliţiei judiciare din cadrul I.P.J. Tulcea, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu reprezentanţii D.S.V.S.A. Tulcea pentru verificări la SC DELTALACT SA Tulcea;
Aceasta Ordonanţă a fost emisă pentru suspiciunea de toxiinfecţie alimentară la un număr de 4 copii din judeţul Ialomiţa, ca urmare a consumului de lapte UHT lot 24, producător şi distribuitor SC Deltalact SĂ Tulcea;
În dată de 03.12.2015, în jurul orelor 1740 o echipă mixtă formată din angajaţi ai D.S.V.S.A. Tulcea şi ai I.P.J. Tulcea au efectuat un nou control la S.C. DELTALACT S.A. – unitate procesare lapte materie primă, din Tulcea, str. Prislav, nr. 164, reprezentată legal de către d-l Bajdu Ghiorghie;
În timpul controlului s-au constatat următoarele:
în, CAMERELE DE TERMOSTATARE, pe mai mulţi europaleti se găseau cutii de carton în care erau puse la termostatare cutii cu produsul lactat denumit, IAURT ŞCOLAR, având termen de valabilitate până la data de 15.12.2015. Aceste camere de termostatare erau funcţionale, termometrul digital indicând o temperatură de 32o C, iar termometrele cu alcool din aceste camere indica temperatura de 31o C, fapt ce demonstra că unitatea a procesat lapte materie primă în perioada suspendării activităţii;
În, DEPOZITUL UHT, al unităţii în colţul din dreapta se aflau un număr de trei europaleti pe care erau depozitate cutii de carton în care se aflau produse lactatate ambalate având denumirea comercială, LAPTE – lapte semidegresat 1,8 % grăsime în greutate de 200 ml (lot L25 cu valabilitate până la 30.05.2016). Aceste cutii cu lapte erau pregătite pentru livrare la mai multe şcoli gimnaziale de pe raza judeţului Tulcea (Chilia Veche, Sulina, Sfântu Gheorghe) deoarece la deschiderea ambalajului de carton sau găsit Avize de însoţire a mărfii nr. 0557677 din data de 04.12.2015 furnizat de către S.C. DELTALACT S.A., cumpărător SC Primăria Letea şi Declaraţia de conformitate aferenta avizului nr. 557677 din 04.12.2015, cu toate ca controlul era efectuat în dată de 03.12.2015.
unitatea era în activitate şi nu a respectat interdicţiile prevăzute de ordonanţa de suspendare a activităţii;
lotul incriminat, L24, fiind livrat în totalitate unităţilor şcolare de pe raza judeţelor Ialomiţa şi Tulcea;
În timpul controlului au fost efectuate fotografii de către reprezentanţii I.P.J. Tulcea şi D.S.V.S.A. Tulcea. Reprezentanţii I.P.J. Tulcea – Serviciul Investigare a Criminalităţii Economice au întocmit un proces verbal de constatare;
Reprezentanţii D.S.V.S.A. Tulcea au încheiat Nota de Inspecţie seria TL 0002637 din 03.12.2015 (ora 1740), nota înregistrată în Registrul Unic de Control al unităţii la poziţia 197. Nota de inspecţie a fost semnată şi ştampilată de către administratorul societăţii;
În dată de 04.12.2015, a fost întocmit Referatul pentru emiterea şi aprobarea ordonanţelor nr. 15900 din 04.12.2015 (SĂ) prin care se propune emiterea Ordonanţei pentru interzicerea desfăşurării activităţilor pentru unitatea de procesare lapte materie primă aparţinând SC DELTALACT SA cu sediul în Tulcea, str. Prislav, nr. 164. Tot la această dată a fost emisă Ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţilor nr. 15953 din 04.12.2015 prin care se dispune interzicerea activităţii începând cu data de 04.12.2015 şi se retrage autorizaţia sanitară veterinară L102 (10576 din 26.08.2013);
Ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţilor nr. 15953 din 04.12.2015 a fost comunicată societăţii în dată de 04.12.2015 prin fax;
A fost informată ANSVSA cu privire la emiterea OIA prin Adresa DSVSA Tulcea – SCIET nr. 15954/04.12.2015;
În dată de 08.12.2015 DSVSA Tulcea – SCIET a înştiinţat Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familiei, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului şi Oficiul registrului Comerţului din Tulcea prin Adresa nr. 16002/08.12.2015 transmisă prin fax, cu privire la emiterea OIA;
Ordonanţa de interzicere a activităţii nr. 15953/04.12.2015, a fost comunicată Consiliilor judeţene Tulcea şi Ialomiţa şi DSVSA Ialomiţa;
În dată de 04.12.2015, reprezentanţii IPJ Tulcea, prin Adresa nr. 21408/04.12.2015, au pus la dispoziţia DSVSA Tulcea – SCOSA avizele de însoţire a produsului lapte UHT lot 24, valabilitate 29.05.2016;
În urma controalelor efectuate de inspectori din cadrul DSVSA Tulcea la unităţile şcolare, din totalul de 12620 cutii distribuite, au fost reţinute oficial un număr de 8804 cutii lapte UHT, lot 24, valabilitate 29.05.2016.
S-au prelevat 2 probe, care s-au expediat la LSVSA Tulcea pentru efectuarea determinărilor microbiologice şi fizico-chimice şi la IISPV pentru determinarea enterotoxinei stafilococice;
În dată de 07.12.2015 SC Deltalact SA depune documentaţia în vederea autorizării unităţii de procesare lapte situată în Tulcea, str. Prislav, nr. 165 (Cererea nr. 96/07.12.2015, înregistrată la DSVSA Tulcea cu nr. 15973/07.12.2015);
În dată de 15.12.2015 SC DELTALACT SA prin Adresa nr. 103 din 15.12.2015 (înregistrată la DSVSA Tulcea cu nr. 16463 din 15,12,2015) solicita DSVSA Tulcea un înscris din care să rezulte că unitatea se va autoriza cu codul CAEN 1051, acest înscris fiindu-i necesar la ORC Tulcea.;
În dată de 16.12.2015 DSVSA TULCEA – Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, Traces face răspuns la adresă mai sus amintită, prin care se comunică faptul că unitatea va fi evaluată în conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA nr. 57 din 2010, în vederea autorizării sanitare veterinare (Adresa nr. 16596/16.12.2015).;
În dată de 22.12.2015 SC Deltalact SA prin Adresa nr. 116/22.12.2015 (înregistrată la DSVSA Tulcea cu nr. 16817/22.12.2015) solicită evaluarea unităţii în vederea autorizării şi prezintă motivele pentru care nu a demarat procedura de dirijare la incinerare a laptelui pus sub sechestru sanitar veterinar;
Prin Adresa nr. 16848/23.12.2015 DSVSA Tulcea – Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, Traces informează SC Deltalact SA că, certificatul constatator depus la dosarul de autorizare nu deţine codul CAEN 1051 – fabricarea produselor lactate şi brânzeturilor;
Prin Adresa nr. 118/23.12.2015 (înregistrată la DSVSA Tulcea cu nr. 16857/23.12.2015) SC Deltalact SA informează cu privire la faptul că Oficiul Registrului Comerţului Tulcea solicita un înscris de la DSVSA Tulcea pentru introducerea codului CAEN 1051;
SC Deltalact SA solicita prin Adresa nr. 104/15.12.2015 retragerea cantităţilor de lapte UHT lot 23 şi 24, aflate sub sechestru sanitar veterinar în unităţile şcolare şi depozitarea acestora în cadrul magazinului alimentar de comercializare lapte şi produse lactate aparţinând unităţii;
Prin Adresa nr. 16629/17.12.2015, DSVSA Tulcea – SCOSA nu aprobă solicitarea formulată de SC Deltalact SA;
Prin Adresa nr. 104/16.12.2015, unitatea solicita retragerea produselor incriminate în alertă şi depozitarea acestora în cadrul unităţii, conform procedurii de retragere deţinută de unitate în cadrul HACCP, solicitare refuzată de DSVSA Tulcea;
Prin Adresa nr. 104/17.12.2015, unitatea solicita dirijarea produselor incriminate, aflate sub sechestru sanitar veterinar în cadrul unităţilor şcolare, în vederea incinerării la SC PROD IMPORT CDC SRL, solicitare acceptată de DSVSA Tulcea – SCOSA, conform Adresei nr. 16713/18.12.2015. DSVSA Tulcea a notificat DSVSA Ialomiţa privind solicitarea formulată de SC DELTALACT SĂ;
În cadrul judeţului Tulcea, operaţiunea de dirijare către incinerare a produselor lapte UHT lot 23 şi 24, s-a desfăşurat în perioada 29.12-30.12.2015.
În dată de 23.12.2015 DSVSA Tulcea – Serviciul Antifrauda prin Adresa nr. 16854 din 23.12.2015 solicita sprijinul IPJ Tulcea pentru obţinerea documentelor privin laptele praf identificat în dată de 27.11.2015 la SC DELTALACT SA;
Rezultatele comunicate prin Buletinul de analiza nr. 23802/21.12.2015 sunt explicate de LSVSA Tulcea prin Raportul nr. 17080/29.12.2015 din care rezultă suspiciunea de falsificare prin adaos de apă şi lapte praf a laptelui provenit de la SC Deltalact SA lotul L 24;
Adresa nr. 6177/17.12.2015, transmisă de IISPV, având ca subiect: informaţii suplimentare pentru probele de lapte transmise de DSVSA Tulcea, precizează că în urma efectuării analizelor de lapte UHT lot 24, în vederea suspiciunii de enterotoxina stafilococică, s-a emis B.A. nr. 30395/09.12.2015, cu rezultate negative. Deasemenea, eşantioanele de lapte au fost utilizate în cursul testelor de validare pentru determinarea toxinei termostabile a B. cereus, cu rezultate pozitive (detectabile) pentru cereulida. S-a concluzionat că sunt necesare investigaţii suplimentare într-un laborator din cadrul UE;
Prin Adresa nr. 16789/21.12.2015, DSVSA Tulcea – SCOSA a înştiinţat SC Deltalact SA privind posibilitatea efectuării unor determinări într-un laborator acreditat din UE, în direcţia toxinei B.cereus, pe cheltuială proprie;
Deasemenea, s-a solicitat unităţii furnizarea documentelor cu care au fost recepţionate cantităţile de lapte praf identificate în unitate cu ocazia controlului efectuat în dată de 27.11.2015, precum şi documentele care atestă utilizarea acestuia;
Prin Adresa nr. 120/23.12.2015, SC Deltalact a furnizat Factura nr. 278630/1.11.2015, emisă de SC SUPREMIA GRUP, specificaţia tehnică de firma, declaraţia de conformitate şi fişele de magazine;
În dată de 31.12.2015 IISPV a comunicat BA nr 30906/31.12.2015 care confirmă contaminarea laptelui praf cu Bacillus cereus;
În cursul lunii ianuarie 2016 unitatea a fost verificată de inspectori din cadrul serviciului Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, Traces, serviciului Antifrauda şi serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor, ca urmare a solicitaţii unităţii în vederea reautorizarii sanitare veterinare;
Unitatea a fost autorizată sanitar veterinar cu nr. L-102 din data 08.01.2016;
În dată de 14.01.2016, urmare a sesizării formulată de Şcoală Gimnaziala „Traian Cosovei” Somova, privind suspiciunea de toxiinfecţie alimentară la 40 elevi, inspectori din cadrul DSVSA Tulcea s-au deplasat la unitatea şcolară şi au prelevat probe de lapte UHT 200 ml, 1,8% grăsime, producător FABRICA DE LAPTE BRAŞOV SA, furnizor SC DELTALACT SA, probe care s-au expediat la LSVSA Tulcea şi IISPV Bucureşti, buletinele de analiza emise: B.A. nr. 20302/27.01.2016 şi B.A. nr. 20054/03.02.2016, nu atestă depăşiri la parametrii microbiologici şi fizico-chimici solicitaţi.
În dată de 02.02.2016, au fost prelevate probe în cadrul programului strategic, din produse lactate obţinute în unitate, buletinele de analiza nr. 20186/05.02.2016 şi 20189/08.02.2016 atestă depăşirea la parametrul microbiologic Enterobacteriaceae pentru următoarele produse: lapte bătut, smântână, lapte consum, iaurt şcolar. DSVSA Tulcea a notificat unitatea privind aplicarea măsurilor legale ce se impun: îmbunătăţirea igienei procesului de fabricaţie, selecţia furnizorilor de lapte materie primă în funcţie de evaluarea periodică acestora, respectarea procedurii de recepţie a laptelui materie primă, reinstruirea personalului, precum şi repetarea analizelor, în cadrul programului propriu de autocontrol.
Unitatea s-a conformat privind respectarea măsurilor transmise de DSVSA Tulcea, rezultatul probelor prelevate în cadrul programului de autocontrol fiind corespunzător;
Prin adresa nr. 4912/24.02.2016, A.N.S.V.S.A. informează DSVSA Tulcea privind identificarea toxinei Bacillus cereaus (cereulida), efectuată în două laboratore de referinţă din Uniunea Europeană (Franţa şi Germania), a probelor transmise de lapte praf (identificat în unitate la data controlului şi neetichetat în limba romană) şi lapte UHT, din lotuile incriminate în notificarea de alertă;
Ca urmare a acestui fapt, unitatea a retras din judeţul Ialomiţa 19880 cutii lapte UHT lot 23 şi 24, cantitate care s-a incinerat la unitatea SC CAZACIOC & CO SRL Smârdan;
În dată de 06.04.2016, s-a verificat unitatea SC DELTALACT SĂ Tulcea, obiectiv „Unitate de procesare lapte materie primă”, în baza Notei de serviciu nr. 6186/21.03.2016, constatându-se următoarele:
– Unitatea deţine 14 furnizori de lapte de vacă, distribuiţi pe 3 rute de colectare;
– Harta cu rutele de colectare a laptelui nu este actualizata;
– Contractul încheiat între SC DELTALACT SĂ şi furnizorii de lapte, nu stipulează cerinţele de
Sănătate şi igienă pentru producerea de lapte crud;
– Există fise de sănătate pentru animalele aparţinând la 13 furnizori de lapte crud, dar acestea nu sunt vizate pe trim. ÎI 2016;
– Unitatea deţine plan HACCP şi proceduri specifice în vederea implementării prevederilor legale;
– Etichetele utilizate pentru produsele lactate nu conţin numărul de lot, necesar în vederea stabilirii trasabilităţii;
– Nu toţi furnizorii de lapte materie primă respecta criteriile de calitate ale laptelui privind frecventa determinărilor de NTG şi NCS, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 853/2004;
– s-a acordat termen limită de remediere a neconformităţilor constatate, luna mai 2016;
– În dată de 31.05.2016, s-a efectuat recontrolul privind modul de remediere a neconformităţilor consemnate în nota de inspecţie nr. 6186/21.03.2016, constatând remedierea acestora;
În urma analizării în cadrul programului strategisc a probelor de lapte UHT pentru determinarea fosfatazei alcaline (pentru verificarea eficienţei pasteurizării) la LSVSA Cluj, s-au înregistrat rezultate necorespunzătoare pentru lotul 44 de lapte UHT (buletin de analiza nr.20946/24.03.2016). Nu s-au sesizat reclamaţii privind calitatea produsului pentru lotul 44;
În dată de 25.05.2016, s-a prelevat şi expediat la Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti 1 proba smântână, producător SC DELTALACT SA, în vederea determinării prevalentei E. Coli verotoxigena, în conformitate cu Planul naţional de control pentru determinarea prevalentei E. Coli verotoxigene (VTEC);
Buletinul de analiza nr. 23163/01.06.2016, emis de Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinară Bucureşti, atestă detecţia genelor ţintă prin metoda PCR, dar nu atestă izolarea şi confirmarea E. Coli verotoxigena. Ca urmare a acestui fapt, s-a întocmit nota de inspecţie nr. 2587/07.06.2016, prin care s-a recomandat respectarea următoarelor aspecte: măsuri suplimentare de igienă în unitate, verificarea stării de sănătate a personalului angajat, revizuirea planului HACCP în ceea ce priveşte analiza pericolelor privind prezenta E. coli verotoxigena;
În concluzie, până la data prezenta, în cadrul programului strategic s-au efectuat un număr de 63 determinări microbiologice şi fizico chimice pentru apă potabilă, lapte materie primă şi produse lactate finite, din care 10 au avut rezultate necorespunzătoare, ca urmare unitatea a repetat determinările în cadrul programului propriu de autocontrol în laboratoare acreditate, obţinând rezultate corespunzătoare;
Până la data prezenta, unitatea a efectuat în cadrul programului propriu de autocontrol 59 de determinări pentru apă potabilă, lapte materie primă, produse lactate, toate rezultatele obţinute fiind corespunzătoare; “