Rata şomajului la sfârşitul lunii decembrie 2017

La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 31 decembrie 2017 este de 4,70%, mai mica cu 0,58 pp fata de luna decembrie 2016 (5,28%) si in crestere cu 0,14 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,56%.

Numărul de şomeri aflati in evidenta la sfârşitul lunii decembrie 2017 (3.951 persoane) este mai mic cu 566 persoane faţă de luna decembrie 2016 (4.517 şomeri) si a crescut cu 115 persoane faţă de luna noiembrie 2017 (3.836 persoane), urmare a fluxului de intrări si ieşiri înregistrate.

Din totalul somerilor inregistraţi la nivelul Judetului Tulcea, 1083 au fost someri indemnizaţi si 2868 neindemnizaţi. Faţă de luna precedenta numărul somerilor indemnizaţi a crescut cu 221 persoane, iar numărul somerilor neindemnizaţi a scazut cu 106 persoane.

Derularea Programului de Ocupare a Fortei de Muncă in luna decembrie 2017 a condus la crearea si ocuparea a 90 de locuri de muncă.

In ceea ce priveste repartizarea somerilor in mediul rural/urban:

  • Număr şomeri înregistraţi in mediul urban – 1027 (  330 femei)
  • Număr şomeri înregistraţi in mediul rural – 2924 ( 1160 femei)

In luna decembrie 2017 au fost întocmite un număr de 462 dosare, din care 331 dosare pentru şomeri indemnizaţi, 131 dosare pentru şomeri neindemnizaţi si s-au prezentat la vize un număr de 1045 şomeri.