Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Reabilitarea Portului Tulcea, discutată cu delegația Ministerului Apelor și Pădurilor Reabilitarea Portului Tulcea, discutată cu delegația Ministerului Apelor și Pădurilor
Vineri, 20 aprilie, la Sala Dobrogea, președintele Consiliului Județean, Horia Teodorescu a primit o delegație a Ministerului Apelor și Pădurilor, condusă de secretarul de... Reabilitarea Portului Tulcea, discutată cu delegația Ministerului Apelor și Pădurilor

Vineri, 20 aprilie, la Sala Dobrogea, președintele Consiliului Județean, Horia Teodorescu a primit o delegație a Ministerului Apelor și Pădurilor, condusă de secretarul de stat Adriana Petcu. Vizita delegației ministeriale s-a desfășurat în contextul organizării la Constanța, în perioada 30-31 mai 2019, a reuniunii directorilor generali în domeniu apă și mediu marin, programul reuniunii cuprinzând și o întâlnire de lucru în Delta Dunării.

Dobrogea este gazda acestui eveniment în condițiile în care, de la 1 ianuarie 2019, România va prelua pe o perioadă de șase luni Președinția Consiliului Uniunii Europene. Legat de acest subiect, președintele Horia Teodorescu, în numele Consiliului Județean, și-a manifestat întreaga disponibilitate pentru organizarea întânirii din județul nostru.

Prezența delegației Ministerului Apelor și Pădurilor la Tulcea a constituit o oportunitate pentru autoritățile județene pentru clarificarea unor probleme de interes major pe plan local. Este vorba de proiectele de investiții privind apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, proiectele privind stațiile de desecare și de pompare, apărare maluri în zona Deltei, situația finalizării investițiilor la alimentările cu apă din zona Ceatalchioi, Caraorman sau Periprava, sau scoaterea definitivă din fondul forestier a unor suprafețe de teren din zona Ceatalchioi pentru realizarea unui dig de protecție împotriva inundațiilor.

De asemenea, autoritățile județene au abordat și probleme legate de începerea lucrărilor de reabilitare a Portului Tulcea, în acest sens existând un proiect de lege al Ministerului Apelor și Pădurilor, care urmează a fi supus dezbaterii în Parlament și care rezolvă trecerea cu titlu gratuit a terenurilor albiei minore din administrarea Apelor Române, pentru executarea lucrărilor de utilitate publică.

Întrucât proiectul de lege poate suferi modificări, o întâlnire în acest sens va avea loc peste două săptămâni la Ministerul Apelor și Pădurilor, unde reprezentanții autorităților tulcene vor prezenta propuneri de modificare sau completare a acestei inițiative legislative.