Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Reabilitarea și extinderea Unităţii de Primiri Urgențe se va face cu fonduri europene Reabilitarea și extinderea Unităţii de Primiri Urgențe se va face cu fonduri europene
Consilierii județeni au aprobat în şedinţa de joi 29 martie documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții... Reabilitarea și extinderea Unităţii de Primiri Urgențe se va face cu fonduri europene

Consilierii județeni au aprobat în şedinţa de joi 29 martie documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgența Tulcea”,

La nivelul UAT – Județul Tulcea a fost identificată nevoia privind reabilitarea și extinderea funcțională a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Tulcea. Ca urmare, a fost inclusă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin H.G. nr. 602/2016, realizarea obiectivului de investiții: „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea”.
Unitatea Administrativ Teritorială – județul Tulcea, prin Direcția Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, întocmește cererea de finanțare și pregătește documentația aferentă acesteia pentru proiectul: „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea” în vederea obținerii finanțării în cadrul POR 2014-2020, axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1, obiectivul specific 8.2 – îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – Unități de primiri urgențe, apel nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2. B/1/ÎŢI – cod apel POR/181/8.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii sanitare la nivel local prin reabilitarea și extinderea funcțională a Unității de Primiri Urgențe (UPU) Tulcea, iar obiectivul specific vizează îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin investiții în infrastructura Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea.
Printre cerințele specifice unui astfel de spital se află și dotarea cu o platformă de investigații imagistice de cel mai înalt nivel, care să răspundă necesităților de diagnosticare rapidă și exactă, atât la nivelul Unității de Primiri Urgențe, cât și a întregii unități medicale, care deservește întregul județ.
Valoarea totală a proiectului: „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea” este în cuantum de 7.684.695,87 lei (inclusiv TVA):
Contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea este în sumă de 1.033.256,36 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuatum de 135.743,66 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea”.