Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

RECE LATRĂ , PREGĂTIRILE DE LICITAŢIE MERG ÎNAINTE! RECE LATRĂ , PREGĂTIRILE DE LICITAŢIE MERG ÎNAINTE!
În ciuda ameninţărilor disperate venite din partea unor „concesionari “consilierii judeţeni au aprobat în ultima şedinţă a anului,vineri 29 decembrie, modificarea Anexei nr. 2... RECE LATRĂ , PREGĂTIRILE DE LICITAŢIE MERG ÎNAINTE!

În ciuda ameninţărilor disperate venite din partea unor „concesionari “consilierii judeţeni au aprobat în ultima şedinţă a anului,vineri 29 decembrie, modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei – cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea
Deşi unii concesionari continua să spere că prin tentative de şantaj şi ameninţări vor continua să profite de redevenţele de doi lei pe care le -au plătit pe terenurile din administrarea Consiliului Judeţean, procedura de organizare a unei licitaţii continua neabătuta, spre nemulţumirea unor oameni de afaceri care se vor vedea nevoiţi să scoată mai mulţi bani din buzunare.
„Observ că suntem ameninţaţi cu DNA, cu tot felul de procese, nu cerem decât să se respecte legea şi procedurile, degeaba încearcă tot felul de oameni de afaceri să ne facă să ne temem că să ce, să renunţăm la creşterea preţurilor, la bani către buget, aşa ceva nu se va întâmpla. Când am înfiinţat o comisie de renegociere a preţurilor nu au vrut să discute, acum le ajunge cuţitul la os “a declarat consilierul judeţean Daniel Lucian Bălan, după ce avocatul administratorului Agrodelta Sireasa a transmis în plenul şedinţei din 29 decembrie ameninţări cu D.N.A.-ul dacă se vor continua procedurile de pregătire a licitaţiei pentru terenurile agricole din zona deltei, deţinute de Consiliul Judeţean.
„Îi transmit şi eu la mulţi ani domnului Traian Rece şi mai transmit că vom aplica legea exact şi ca justiţia va decide şi ne vom supune justiţiei, nu facem nimic altceva, indiferent de ameninţări şi presiuni. Să decidă legea, licitaţia deschisă “a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Horia Teodorescu.
După aceste discuţii consilierii au aprobat în unanimitate modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei – cadru pentru concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
Toate persoanele care doresc să participe la licitația publică plătesc o taxă de participare de 3000 lei.
Redevența minimă reprezintă contravaloarea a 1000 kg de grâu/hectar/an la prețul mediu al grâului stabilit anual prin Hotărâre a Consiliului Județean Tulcea în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Concesionarul are obligaţia ca în termen de 45 zile de la data încheierii contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanţie o sumă fixa reprezentând 75% din valoarea redevenței pentru primul an contractual.
Suma depusă drept garanţie va fi indexata, începând cu al doilea an contractual, cu indicele de inflaţie anual comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, redevenţa restantă şi majorările de întârziere datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune şi a dispozițiilor legale în vigoare.

Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit (scrisoare de garanţie bancară, filă CEC), asupra cărora se va institui garanţie reală mobiliară cu acordul concedentului, precum și ipoteca imobiliară pentru 75% din valoarea redevenţei anuale.
Concesionarul se va angaja printr-un program de investiţii proprii realizabil în termen de 4 (patru) ani de la acordarea concesiunii terenului agricol prin care va aduce amenajarea agricolă în parametri funcţionali care să permită realizarea unei agriculturi de tip ecologic/intensiv, după caz.

Conform art. 10 alin. (3) și alin. (14) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice admise, atât tradiţionale, cât şi noi, în condiţiile de reglementare şi de autorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei Biosferei, Delta Dunării”, iar în ceea ce priveşte practicarea agriculturii ecologice, în condiţiile stabilite de către autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi de Secretariatul General al Guvernului. Pe teritoriul rezervaţiei, folosirea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor în activităţi de agricultură, silvicultură şi piscicultură este interzisă.

La capitolul 3., CAIET DE SARCINI”, punctul 3.8. „ÎNCETAREA CONCESIUNII”, subpunctul 3.8.1 lit. a) și lit. b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

A) – în cazul nerealizării obiectului concesiunii, respectiv nefolosirea terenului concesionat în scop destinat folosinţei agricole, în sistem ecologic/intensiv, respectiv cultivării cu cereale, plante tehnice şi alte culturi cu excepţia plantelor narcotice sau dăunătoare mediului.

B) – în cazul nerealizării programului de investiţii angajate de concesionar prin contract care să permită realizarea unei agriculturi de tip ecologic/intensiv, după caz.
La capitolul 4., INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR”, punctul 4.11. Alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
4.11. (1) Garanţia de participare la licitaţie, care se achită anticipat, reprezintă 25% din valoarea totală a redevenţei pentru primul an de concesionare calculată la preţul minim pentru bunul concesionat.

7. La capitolul 5., INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE”, punctul 5.19. Alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
5.19. (1) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte conform criteriilor:
I. Terenuri agricole
1. ASPECTE ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE OFERTEI 70
(1.1) Nivelul redevenţei 70

2. ASPECTE TEHNICE ALE OFERTEI 30
(2.1) Practicarea agriculturii ecologice 25
(2.2) Programul de investiţii propus 5

Număr maxim de puncte 100

Punctajul pentru criteriile nivelul redevenţei și programul de investiții propus se va acorda proporțional, raportat la nivelul maxim oferit (oferta cea mai mare primește punctajul maxim)

Prezentul Contract încetează în următoare situaţii:
A) – în cazul nerealizării obiectului concesiunii, respectiv nefolosirea terenului concesionat în scop destinat folosinţei agricole, în sistem ecologic/intensiv, respectiv cultivării cu cereale, plante tehnice şi alte culturi cu excepţia plantelor narcotice sau dăunătoare mediului.
În conformitate cu art. 5.8, Concesionarul are obligaţia ca în termen de 45 zile de la data încheierii contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanție o sumă fixa reprezentând 75% din valoarea redevenţei pentru primul an contractual. Suma depusă drept garanţie va fi indexată, începând cu al doilea an contractual, cu indicele de inflație anual comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, redevența şi majorările de întârziere datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune și a dispoziţiilor legale în vigoare.
Concesionarul poate constitui drept garanţie și titluri de credit (scrisoare de garanţie bancară, filă CEC), asupra cărora se va institui garanție reală mobiliară cu acordul concedentului, precum şi ipoteca imobiliara pentru 75% din valoarea redevenţei anuale.