Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Reconstrucție ecologică în Complexele lacustre Gorgova-Uzlina și Roşu-Puiu Reconstrucție ecologică în Complexele lacustre Gorgova-Uzlina și Roşu-Puiu
Întâlnirea Grupului de Lucru organizată în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi... Reconstrucție ecologică în Complexele lacustre Gorgova-Uzlina și Roşu-Puiu
Întâlnirea Grupului de Lucru organizată în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roşu-Puiu”
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a organizat, în data de 22 septembrie 2021 prima întâlnire a Grupului de Lucru în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roşu-Puiu”, cod MySMIS 2014+ 120890, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate. Data de finalizare a proiectului este 31.12.2023.
La întâlnire au participat reprezentanți ai partenerului beneficiar (ARBDD), ai partenerilor din proiect (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării și Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați), ai instituțiilor și autorităților locale (Consiliul Județean Tulcea, Primăria Beștepe, ADI-ITI, FLAG Tulcea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, Garda Națională de Mediu Comisariatul Rezervației Biosferei Delta Dunării), ai agenților economici (Federația de Pescari Delta Dunării, Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării) și reprezentantul executantului lucrărilor de decolmatare.
Scopul acestei întâlniri a fost consultarea pentru implicarea comunităţilor locale în proiect şi diminuarea riscurilor asociate proiectului printr-o abordare de jos în sus (bottom-up). Temele abordate au fost:
– Lucrările de reconstrucţie ecologică prevăzute;
– Organizarea grupurilor de lucru pentru fiecare complex acvatic;
– Protocoale de circulaţie în perioada desfăşurării lucrărilor, pentru complexele Gorgova-Uzlina, Rosu-Puiu;
– Riscuri şi ameninţări privind protecţia biodiversităţii în complexele acvatice Gorgova-Uzlina, Rosu-Puiu;
– Cerinţele locale privind lucrările de reconstrucţie ecologică pentru fiecare complex;
– Probleme care afectează starea de conservare a speciilor de floră şi faună sălbatică de interes comunitar şi a habitatelor naturale din Delta Dunării;
– Modul de comunicare între grupuri şi UIP proiect.
Discuţiile şi observaţiile participanţilor au fost incluse în Recomandări/puncte de vedere privind acţiunile identificate după cum urmează:
– purtarea unei corespondențe cu UAT-urile limitrofe zonelor decolmatate privitor la donarea lemnului rezultat în urma lucrărilor de decolmatare în funcție de necesitățile acestora (solicitare necesități și punct de livrare: școli, dispensare, primării, etc.);
– întocmirea de către executant a unui grafic de lucrări (termen ianuarie 2022) pentru informarea pe site-ul ARBDD și AMDTDD în timp real cu privire la stadiul lucrărilor de decolmatare, pentru a informa la rândul ei agenții economici în turism și ghizii de turism, în perspectiva viitorului an turistic;
– colaborarea cu SGA pentru a preda o parte din materialul decolmatat în vederea folosirii lui la proiectele de consolidare a digurilor dinspre mare;
– colaborarea cu CJT în acțiunile viitoare ce vor fi corelate cu Planul de Mobilitate al Județului Tulcea;
– necesitatea depunerii unui proiect de realizare a unui studiu/model hidrologic pentru Delta Dunării;
– necesitatea elaborării unor studii privind capacitatea de suport pe mai multe domenii (turism, pescuit sportiv, etc.).
Concluzia acestei prime întâlniri este necesitatea conlucrării și importanța participării tuturor (ARBDD, comunități locale, pescari și asociaţii pescăreşti, agenţi economici, instituții și autorități publice locale, organizații neguvernamentale și instituții de cercetare) la discutarea şi adoptarea deciziilor pentru a fi luate în considerare în implementarea proiectului şi pentru a  genera impact pozitiv în modul în care vor fi derulate în viitor respectivele activităţi din proiect. Dialogul și dezbaterile reprezintă primul pas în găsirea soluțiilor la problemele pe care acest proiect urmărește să le amelioreze.
În perioada următoare vor mai fi organizate două întâlniri ale Grupului de Lucru, una la mijlocul perioadei de execuție a contractului de lucrări de decolmatare pentru identificarea posibilelor probleme întâlnite în executarea lucrărilor și una la final, pentru analiza rezultatelor obținute.