Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

RECTIFICĂRI DE BUGET ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN RECTIFICĂRI DE BUGET ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN
Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, în ziua de 27 septembrie 2019, ora 10,00, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala... RECTIFICĂRI DE BUGET ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN

Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, în ziua de 27 septembrie 2019, ora 10,00, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 30
august 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului
Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne contractată
de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, în valoare de 252.423 lei;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 148/2017
privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea
punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag” și a cheltuielilor legate de proiect;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul
de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pentru anul școlar 2019 – 2020;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Tulcea;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe
teritoriul judeţului Tulcea, actualizat pe anul 2019;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia
Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii,
etapa VII;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018
privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele
construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate
închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea
cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru
tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VIII;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
13. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului
în suprafață de 700 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea
piscicolă Litcov;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
14. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru introducerea în circuitul agricol a terenului
în suprafață de 315 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în Amenajarea
piscicolă Maliuc;
Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
15. Diverse.