Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Unul dintre obiectivele principale ale PSD este adoptarea unei noi Legi a Pensiilor, acest obiectiv fiind prevăzut și în Planul Național de Redresare și...

Deputat Mirela Furtună

Unul dintre obiectivele principale ale PSD este adoptarea unei noi Legi a Pensiilor, acest obiectiv fiind prevăzut și în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Noua lege a pensiilor urmărește trei obiective majore:

1. Eliminarea inechităților din sistemul de pensii – „pensii egale, pentru muncă și contribuții egale!”

2. Consolidarea principiului contributivității – limitarea pensionărilor anticipate și uniformizarea condițiilor de vechime care trebuie îndeplinite.

3. Asigurarea stabilității veniturilor pentru sistemul de pensii – stimularea prelungirii activității profesionale.

 Este evident că una dintre marile nemulțumiri ale pensionarilor o reprezintă inechitățile în calcularea pensiilor. Acest lucru se datorează, în principal, din cauza incoerenței legislative, a faptului că au ieșit la pensie sub imperiul unor dispoziții legale diferite. Astfel, eliminarea inechităților va avea la bază următoarele principii:

o Pentru stabilirea drepturilor de pensie se iau în calcul valoarea contribuțiilor plătite și vechimea realizată efectivă în muncă. Astfel, persoanele care au o vechime în muncă egală și care au contribuit cu sume egale în perioada profesională vor avea pensii egale.

o Pentru toate persoanele care contribuie la sistemul de pensii se aplică aceeași formulă care va ține cont de valoarea contribuțiilor și de vechimea în muncă.

o Pentru respectarea principiului e necesară egalizarea condițiilor de pensionare dintre femei și bărbați. Dar se ține cont de următoarele particularități privind femeile:

o Vârsta de pensionare a femeilor (63 de ani în prezent) se va egaliza treptat cu cea a bărbaților (65 de ani), pe o durată lungă, respectiv până în 2035.

o Femeile care au născut și au crescut copii vor beneficia de reduceri ale vârstei de pensionare cu câte 6 luni pentru fiecare copil, dar nu mai mult de 3 ani și 6 luni.

o Se iau în calcul sporurile și bonusurile obținute sporadic de-a lungul perioadei profesionale (acord global, al 13-lea salariu, premii etc.), dacă au fost reținute și virate contribuțiile aferente acestora.

Un alt obiectiv al reformei pensiilor are în vedere consolidarea principiului contributivității. Pentru realizarea acestuia, noua lege va avea în vedere următoarele aspecte:

o Pentru cei care au împlinit vârsta de pensionare se acordă pensie doar dacă au avut minim 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii.

o Pensionarea anticipată se poate solicita doar după 35 de ani de cotizare (nu se iau în considerare aici perioadele asimilate necontributive: șomaj, studii superioare, concediu medical sau de creștere a copilului etc.)

o Reducerea vârstei de pensionare în cazul pensionării anticipate nu poate fi mai mare de 5 ani.

o Nu vor mai exista pensionari tineri! Nu vor mai fi pensionari sub 60 de ani! (cu excepțiile privind condițiile deosebite/speciale/de muncă și persoanele cu dizabilități).

o S-a redus numărul meseriilor cu vârstă mai mică de pensionare (de la 10 la 4 meserii).

o S-a redus numărul unităților în care se desfășoară activități încadrate în condiții speciale de muncă (de la 147 la 48 de unități).

De asemenea, avem în vedere asigurarea stabilității veniturilor din sistemul de pensii, prin următoarele măsuri:

o Stimularea cu un punctaj suplimentar la pensie pentru prelungirea perioadei profesionale peste 25 de ani de cotizare:

·        Se suplimentează cu 0,5 puncte pentru fiecare an din intervalul 26-30 de ani.

·        Se suplimentează cu 0,75 puncte pentru fiecare an din intervalul 31-35 de ani.

·        Se suplimentează cu 1 punct pentru anii 36-40.

o Posibilitatea de a cumpăra vechime, în baza unui contract de asigurare (se acceptă plata în rate și plățile parțiale). Acest beneficiu va fi valorificat doar după împlinirea vârstei de pensionare.

Pentru menținerea puterii reale de cumpărare noua lege a pensiilor prevede majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie a fiecărui an. Mai mult, se mențin criteriile de acum: 100% rata inflației + 50% din creșterea reală a salariului mediu brut.

Există anumite prevederi care nu vor suferi modificări, cum ar fi:

o Cele trei grade de invaliditate, dar se revizuiesc în funcție de deficiența funcțională a persoanei.

o Prevederile privind pensia de urmaș.

Nu în ultimul rând, se va acorda în continuare indemnizația socială pentru pensionarii care au venituri mai mici decât valoarea acesteia (1.125 de lei) – 1.142.063 beneficiari.

PSD a fost și este consecvent principiilor sociale și va fi întotdeauna alături de pensionari!

Deputat PSD Tulcea, Mirela Furtună