Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Rezultatele privind activitatea de colectare a veniturilor la nivelul A.J.F.P Tulcea, pentr anul 2018 Rezultatele privind activitatea de colectare a veniturilor la nivelul A.J.F.P Tulcea, pentr anul 2018
În anul 2018, programul comunicat de MFP în sumă de 708.990.000 lei, s-a realizat în proporţie de 101,46 %, respectiv încasări în sumă de... Rezultatele privind activitatea de colectare a veniturilor la nivelul A.J.F.P Tulcea, pentr anul 2018

În anul 2018, programul comunicat de MFP în sumă de 708.990.000 lei, s-a realizat în proporţie de 101,46 %, respectiv încasări în sumă de 719.326.645 lei,  rezultând plus peste nivel planificat de 10.336.645 lei.

Încasările anului 2018 comparativ cu încasările anului 2017 au înregistrat un procent de 22,02 % creştere.

Pentru planul alocat la sursa TVA în sumă de 91.620.000 lei, înregistrăm încasări din operaţiuni interne 109.322.345 lei, dar avem şi restituiri efective TVA conform selecţie naţională de 28.398.039 lei, precum şi autocompensări cumulat în anul 2018 în suma de 20.628.063 lei.

Din totalul de 309 acte de inspecţie fiscală parţială s-au emis 225 decizii de impunere reprezentând sume suplimentar atrase la bugetul general consolidat al statului, în valoare totală de 53.920.423 lei, din care:

– diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii                                          51.818.899  lei

– amenzi aplicate                                                                                        53.409 lei

– TVA fără drept de rambursare                                                            2.048.115 lei

 

În perioada 01.01.2018– 31.12.2018, organele de control din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală – persoane fizice au întocmit un număr de  116  acte de inspecţie fiscale partiale, 16 controale inopinate si 58 acte de constatare la faţa locului .

Din totalul de 116 acte de inspecţie fiscală parţială s-au emis 135 decizii de impunere reprezentând sume suplimentar atrase la bugetul general consolidat al statului, în valoare totala de  2.221.661  lei, din care:

– diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii                                            2.191.961 lei

– amenzi aplicate                                                                                        29.700 lei  

      În cursul anului 2018, organele de inspecţie fiscală au soluţionat un nr. de 151 solicitări pentru rambursarea TVA, la persoane juridice, fiind respinsă la rambursare suma totală de 2.038.367  lei.

    Activitatea de Inspecţie Fiscală are ca atribuţie principală constatarea şi investigarea din punct de vedere fiscal, a tuturor actelor şi faptelor ce rezultă din activitatea contribuabililor, privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi, relevante, pentru aplicarea legii fiscale, precum şi respectarea prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al statului, alocaţiilor bugetare şi ajutoarelor de stat, transmite șeful administraţiei AJFP Tulcea,Marian Găitan.

Rezultatele activităţii de inspecţie fiscală

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, organele de control din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală – persoane juridice au verificat un nr. de  307  contribuabili, întocmind un nr. de  309 acte reprezentând următoarele acţiuni:

–    227  inspecţii fiscale parţiale;

–     81  acte de control inopinat;

–       1 act de constatare la fata locului .