Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

S-a finalizat proiectul “Programe Integrate pentru Resurse Umane de Calitate în Mediul Rural din Judeţele Tulcea și Ialomiţa” S-a finalizat proiectul “Programe Integrate pentru Resurse Umane de Calitate în Mediul Rural din Judeţele Tulcea și Ialomiţa”
Luni, 29 iunie 2015 a avut loc conferinţa de închidere a proiectului “Programe Integrate pentru Resurse Umane de Calitate în Mediul Rural din Judeţele... S-a finalizat proiectul “Programe Integrate pentru Resurse Umane de Calitate în Mediul Rural din Judeţele Tulcea și Ialomiţa”

proiect dan draganLuni, 29 iunie 2015 a avut loc conferinţa de închidere a proiectului “Programe Integrate pentru Resurse Umane de Calitate în Mediul Rural din Judeţele Tulcea și Ialomiţa – SMIS 51005″. Eveniment s-a desfășurat la sala de conferințe a Hotelului Delta cu începere de la ora 11.00.
Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European în cadrul „Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”).
La conferință au participat : dl. Drăgan Dănuț – director executiv Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, dl. Vasile Strat vicepresedinte CJT; Mihaela LUNGU – Departamentul accesare fonduri europene CJT, Ilie CIOACĂ – director executiv Directia de coordonare si organizare – Consiliul Județean Ialomița, NEGOITĂ Nicoleta- director executiv Directia investitii si servicii publice, Consiliul Județean Ialomița.
Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea și Consiliul Judeţean Ialomiţa, a implementat proiectul pe parcursul a 15 luni, in perioada 1 aprilie 2014 – 30 iunie 2015, obiectivul general urmărit fiind creșterea calităţii profesionale, personale și a gradului de ocupabilitate ale șomerilor, inclusiv șomeri tineri și de lungă durată, persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, persoanelor inactive, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum și ale angajaţilor și managerilor din mediul rural, prin asigurarea serviciilor integrate de dezvoltare a resurselor umane.