Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

S-A VOTAT: FĂRĂ AJUTOR SOCIAL DACĂ REFUZI UN LOC DE MUNCĂ! S-A VOTAT: FĂRĂ AJUTOR SOCIAL DACĂ REFUZI UN LOC DE MUNCĂ!
Mult huliții beneficiari de ajutor social nu vor mai putea să refuze un loc de muncă fără să își piardă venitul, se precizează în... S-A VOTAT: FĂRĂ AJUTOR SOCIAL DACĂ REFUZI UN LOC DE MUNCĂ!

Anișoara Radu, deputat PSD Tulcea

Mult huliții beneficiari de ajutor social nu vor mai putea să refuze un loc de muncă fără să își piardă venitul, se precizează în nou proiect de lege votat în Parlament.
„În data de 5 mai în comisia pentru munca şi protecţie socială am votat un nou proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii “a declarat deputatul PSD Anișoara Radu.

Acțiunile sau lucrările de interes local pot fi, lucrări de salubrizare și/sau de întreținere spații verzi, de salubrizare/întreținere obiective publice, inclusiv activități de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, pe baza recomandărilor acestora, precum şi alte activităţi specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local.”
În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă și funcționează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

„Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social
În situaţia pierderii ajutorului social familia său persoana singură va putea solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni.”
Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere, conduce la încetarea dreptului. Încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului “a precizat deputatul Anișoara Radu.