Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂȚII 2016 PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE ȘI VICTIMIZĂRII MINORILOR SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂȚII 2016 PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE ȘI VICTIMIZĂRII MINORILOR
Primele două zile din cadrul evenimentului național ‘Săptămâna prevenirii criminalității’ au fost dedicate celor mai mici dintre noi și anume minorilor. Fie că a... SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂȚII 2016 PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE ȘI VICTIMIZĂRII MINORILOR

politiePrimele două zile din cadrul evenimentului național ‘Săptămâna prevenirii criminalității’ au fost dedicate celor mai mici dintre noi și anume minorilor. Fie că a fost vorba despre elevi din clasele primare sau liceale, cu toții au beneficiat de informații oferite de polițiștii tulceni menite să le reamintească despre câteva reguli de conduită socială, ce nu sunt create de către societate în defavoarea lor, singurul scop evident fiind dorința de a îi proteja.

Activitățile s-au focalizat în mare parte pe transmiterea de informații cu caracter preventiv , dar și prezentarea de materiale video menite să atragă atenția asupra unor alegeri greșite ce se pot face la o vârstă fragedă, dar cu consecințe grave pentru viitorul copiilor.

În cadrul acțiunilor organizate de către polițiștii tulceni au fost prezentate elevilor informații despre fenomenul delincvenței juvenile, aspecte ce țin de terminologia în domeniu, cauzele favorizante ale apariției fenomenului, modalitățile de prevenție. De asemenea, s-a pus accent pe explicarea calității de victimă și modalitățile uzuale de a depăși această ipostază.

În ziua de 26 septembrie a.c., ziua dedicată prevenirii delincvenței juvenile, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a realizat o activitate destinată creșterii gradului de siguranță al minorilor instituționalizați în cadrul Centrului de Plasament Somova.

La această activitate au participat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Tulcea, conducerea și personalul din cadrul Centrului de Plasament Somova și conducerea Școlii Gimnaziale Somova.

Printre altele, scopul activității a fost de a stabili un dialog între reprezentanții comunității locale și Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, dialog menit să exprime modalitățile concrete de colaborare interinstituțională și a posibilităților prin care se poate atinge un scop comun, respectiv scăderea riscului delictual în rândul minorilor instituționalizați.

Polițiștii tulceni și-au manifestat disponibilitatea de a colabora în vederea dezvoltării unei strategii proactive pentru creșterea gradului de siguranță al minorilor din centrul de plasament prin desfășurarea în perioada imediat următoare a unor activități preventive pentru minori.

Colaborarea la nivel local, între unitate școlară, centrul de plasament și unitate de poliție este viabilă și eficientă, existând disponibilitate din partea instituțiilor menționate pentru rezolvarea eventualelor strări tensionate ce pot apărea.

La 27 septembrie a.c., de ziua prevenirii victimizării minorilor, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea au realizat o activitate informativ preventivă pe linia reducerii victimizării minorilor prin consumul de droguri. Această activitate s-a desfășurat în cadrul ?colii Gimnaziale Ciucurova și a fost adresată mai ales elevilor de gimnaziu.

În urma acestei acțiuni întreprinse s-a urmărit acoperirea unor lacune de cunoaștere existente în rândul elevilor cu privire la consumul de droguri, încercându-se astfel diminuarea riscului de victimizare al acestora și crearea unor premise realiste pentru alegerea unui anturaj sănătos și a unor experiențe de viață pozitive.

Totodată, polițiștii tulceni au desfășurat o activitate informativ-preventivă cu minorii instituționalizați în cadrul centrului de plasament ‘Speranța’ din municipiul Tulcea.

Acțiunile organizate de polițiștii tulceni au fost realizate într-o manieră unitară atât în mediul urban cât și în mediul rural, diseminarea informațiilor și conștientizarea consecințelor ce decurg din adoptarea unui comportament delincvent fiind de o maximă prioritate pentru evoluția ulterioară a minorilor.