SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂȚII ÎN JUDEȚUL TULCEA

image(2)În perioada 28 septembrie – 02 octombrie a.c. se va derula, la nivel naţional, cea de-a zecea ediţie a evenimentului „Săptămâna prevenirii criminalităţii”.
Evenimentul implică organizarea unor activități informative la nivel județean pentru diseminarea mesajelor preventive către un număr cât mai mare de beneficiari, obiectivul vizat fiind sensibilizarea populației cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecție, precum și prezentarea consecințelor ce decurg din comiterea de infracțiuni.
În intervalul calendaristic 28 septembrie – 02 octombrie a.c. în județul Tulcea se vor desfăşura activităţi structurate pe următoarele domenii de prevenire:

28 – 29 septembrie – Activităţi dedicate prevenirii delincvenţei juvenile și a victimizării minorilor.
În aceaste zile, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea reprezentat de conducerea instituției , prin angrenarea structurilor de ordine publică, proximitate și prevenire vor desfășura activități de informare privind fenomenul delincvenței juvenile, având ca scop imediat reponsabilizarea atât a părinților cât și a copiilor cu privire la necesitatea respectării unor norme sociale și a diminuării riscului de victimizare.

30 octombrie – Activităţi de prevenire a infracţiunilor contra patromoniului (prevenirea furturilor din auto, prevenirea furturilor din locuințe).
În această zi, vor fi desfășurate activități informative la nivelul tuturor orașelor și a municipiului Tulcea, activități al căror principal scop îl reprezintă scăderea gradului de victimizare al populației în cazul comiterii acestor genuri de infracțiuni și informarea cetățenilor privind măsurile preventive aplicabile în aceste situații;

01 octombrie- Activități de prevenire a criminalității organizate.
În această zi, polițiștii își vor îndrepta atenția asupra prevenirii traficului și consumului de droguri precum și a prevenirii traficului de persoane. În colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea, polițiștii tulceni vor informa mai ales elevii cu privire la riscurile la care se pot expune în cazul fenomenelor mai sus menționate și vor fi promovate măsurile de prevenție și autoritățile la care pot apela pentru a nu deveni victime.

02 octombrie- Siguranța rutieră
Siguranța rutieră reprezintă un segment de activitate căruia i se acordă importanță deosebită și cu ocazia acestui eveniment național. Cei mai mici dintre participanții la trafic vor putea discuta cu polițiștii despre riscurile la care se expun prin nerespectarea normelor rutiere în cadrul orelor de educație rutieră ce vor fi defășurare în unitățile de învățământ de la nivelul județului Tulcea.
Asigurarea unui climat adecvat pentru siguranţa populaţiei ne revine şi poate fi realizată numai printr-o colaborare eficientă bazată pe valori morale şi spirit civic.
Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității