Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

„Bună ziua! Vă rugăm să aveți în vedere câteva observații referitoare la desfășurarea pescuitului comercial și familial din Rezervație. Locuitorii din delta dunării sunt...
Pescarii din deltă de plâng de birocraţie

Pescarii din deltă de plâng de birocraţie

„Bună ziua! Vă rugăm să aveți în vedere câteva observații referitoare la desfășurarea pescuitului comercial și familial din Rezervație. Locuitorii din delta dunării sunt nemulțumiți de faptul că noua legislație nu permite desfășurarea pescuitului familial cu unelte tradiționale de pescuit (setci). Totodată pescarii care desfășoară activitatea de pescuit comercial trebuie să obțină  5 documente de la 3 instituții ale statului. Mai mult va fi sezonul la scrumbie iar locuitorii din Delta Dunării care nu sunt pescari comerciali  nu vor putea pescui cu lansete sau cu undițe la scrumbie“, aşa începe una dintre scrisorile primite de deputatul PSD Horia Teodorescu.

 „Îi asigur pe toți oamenii Deltei că trei dintre prioritățile mele sunt legate de problemele cu care se confruntă: birocrația, fiscalitatea excesivă, dreptul (garantat prin lege, de altfel) de a-și păstra obiceiurile specifice și activitățile economice tradiționale. Voi face tot ceea ce este necesar ca oamenilor deltei să li se facă dreptate“, spune deputatul.

Acesta a mai precizat că localnicii din Băltenii de Sus s-au plâns că mor de foame de când li s-a luat și dreptul de a pescui cele 3-4 kilograme de pește pentru hrana familiei, în condițiile în care pământul pe care-l au în proprietate este aproape în totalitate sub ape. „Cred că și în Delta Dunării oamenii au și drepturi,nu numai obligații“, mai spune deputatul.

 Amintim că în conformitate cu legile în vigoare, pescarii profesioniști, pentru a putea practica pescuitul comercial cu ambarcațiuni în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

    a) să deţină licenţă de pescuit pentru navă/ambarcaţiune – licența se va elibera de către ANPA conform legislației în vigoare;

    b) să deţină permis de pescuit comercial – permisul se va elibera de către ARBDD Tulcea;

    c) să deţină autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de specii de floră şi faună sălbatice – autorizația de mediu se va elibera de ARBDD Tulcea;

    d) să deţină autorizaţie de pescuit comercial – autorizația de pescuit comercial se va elibera de către ARBDD Tulcea;

    e) pentru zona RBDD să deţină autorizaţie de funcţionare eliberată de Consiliul Judeţean Tulcea sau Constanţa, după caz Consiliile locale) – autorizația de funcționare va fi eliberată de C.J.Tulcea sau Constanța, după caz.( Consiliile locale).

 Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună  la sediul ARBDD  Tulcea următoarele documente:

    a) cerere;

    b) două poze tip paşaport;

    c) copie de pe buletin/carte de identitate;

    d) dovada plăţii taxei de eliberare a permisului;

    e) copie de pe diploma/certificatul de formare profesională pentru profesia de pescar profesionist;

    f) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului.

 * Precizăm că: taxa pentru eliberarea permisului de pescuit comercial este în sumă de 50 lei.

 Pentru eliberarea de către ARBDD a autorizaţiei de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente:

a)     cerere,

b)     contracte de prestări servicii cu alţi deţinători de puncte de debarcare şi centre de primă vânzare;

    b) dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare;

    c) copie de pe permisul de pescuit şi licenţa de pescuit vizate;

    d) tabel cu numărul şi tipul uneltelor de pescuit;

    e) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru persoanele juridice/fizice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial sau de pe contractul de muncă, după caz;

    f) lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar-veterinar, după caz.

Precizăm că: taxa pentru eliberarea autorizației de pescuit comercial este în sumă de 200 lei.

Pentru obținerea autorizației de mediu pescarii profesioniști trebuie să depună la sediul ARBDD următoarele documente conform legislației în vigoare:

     a) cerere de autorizare – tip;

    b) declararea punctelor de achiziţie şi a centrelor de prelucrare. Fiecare punct de achiziţie trebuie să fie amenajat minimum cu un cântar şi un spaţiu de depozitare;

    c) copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform legii;

    d) certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreşte să o efectueze;

  *Precizăm că:  – tariful pentru eliberarea autorizației de mediu este în sumă de 50 lei.