Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Scrisoarea deschisă, guvernatorului Muşetescu:„De la înălţimea funcţiei pe care o aveţi v-aţi cam pierdut vederea şi auzul“ Scrisoarea deschisă, guvernatorului Muşetescu:„De la înălţimea funcţiei pe care o aveţi v-aţi cam pierdut vederea şi auzul“
Fundația Prietenii Deltei Dunării „Scrisoarea deschisă are ca expeditor un segment din societatea civilă, ca reacție la declarațiile recente date de dumneavoastră în mass... Scrisoarea deschisă, guvernatorului Muşetescu:„De la înălţimea funcţiei pe care o aveţi v-aţi cam pierdut vederea şi auzul“
presedintele fundatiei,Nicolae Raducu

presedintele fundatiei,Nicolae Raducu

Fundația Prietenii Deltei Dunării
„Scrisoarea deschisă are ca expeditor un segment din societatea civilă, ca reacție la declarațiile recente date de dumneavoastră în mass media.
Constatăm cu surprindere că dumneavoastră, de la înălţimea funcţiei pe care o aveţi v-aţi cam pierdut vederea şi auzul, aşa cum a făcut şi filozoful grec Socrate, am experimentat o cercetare în teritoriu şi angajând dialoguri cu localnici din Rezervaţie s-a ajuns la concluzia că deşi pretindeţi că ştiţi câte ceva despre Delta Dunării, în realitate nu ştiţi nimic.
Domnule Muşetescu cum de nu realizaţi că ARBDD –ul este o ramură a unuĭ serviciu public de administrare de mediu asupra unui teritoriu, fără a avea dreptul de a dispune de acesta, şi are doar rolul de a dezvolta capacitatea mediului de regenerare şi dezvoltare.
Ca serviciu public de administrare, asemenea Administraţiei Canalului Marea Neagră, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos conducerea este asigurată doar de Directori specializaţi.
Am atras mereu atenţia că numele de guvernator, la ce faceţi, este total impropriu la o administraţie. Termenul de Guvernator este folosit de către reprezentantul statului în teritorii dependente (colonii). România este stat unitar. Ce s-ar întâmpla dacă toţi conducătorii administraţilor s-ar numi Guvernatori?
Este regretabil că nimeni din autorităţile abilitate ale statului de drept nu sesizează depăşirea atribuţiunilor dumneavoastră profesionale în numele instituţiei administrative ARBDD, lipsa de cunoştinţe juridice nu va clarifica la cât să vă limitaţi prin dreptul dumneavoastră conferit de lege.
Vă rog să luaţi la cunoştinţă că referirea dumneavoastră la dispoziţii legate privind unele modificări ale legii de funcţionare a ARBDD privind plajele este total deplasată. Este deosebit de necesar să vă complectaţi cunoştinţele dumneavoastră juridice şi să-i lămuriţi şi cei ce vă sfătuiesc şi scriu aberaţii ca toate trebuie să respecte normele legale

Vă rog domnule Muşetescu să vă documentaţi, studiind inclusiv Angajamentul pentru Delta Dunării al domnului Horia Teodorescu despre dezvoltarea locală, turistică, ecologică şi dacă nu reuşiţi să înţelegeţi este necesar să-l consultaţi personal.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării nu poate revizui Constituţia României pentru că doreşte modificată starea plajelor marine care sunt Domeniul public naţional al Statului.

Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. Are 150.

Constituţia României Domeniu public art. 136 (4) plajele sunt domeniu public naţional.

Cine sunt autorităţile abilitate de lege cu gestionarea plajelor României.

Din punct de vedere tehnic privind plaja marină,
Atributul este stabilit prin Legea costieră; Legea nr. 280/2003 publicată în M. Of. nr. 454 din 26 iunie 2003 − Art. 16/ (1) În scopul conservării condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi peisagistice din zonele situate în aproprierea ţărmului, se delimitează pe toată lungimea litoralului o fâşie de teren lată de 50−150 m măsuraţi de la linia cea mai înaintată a mării, în funcţie de lăţimea zonei costiere, în care sunt interzise orice fel de construcţii definitive. Această interdicţie se aplică, de asemenea, construcţiilor provizorii sau transportabile, cu excepţia celor pescăreşti, precum şi caravanelor sau structurilor de primire turistice cu funcţii de cazare.
HG 546/2004 privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea domeniului public al statului în zona costieră. Monitorul oficial nr 393 din 4.05. 2004

Atributul administrativ teritorial al plajelor
Plajă că domeniul public al statului este reglementa conform prevederilor art. 3 alin 1 din Legea Apelor. Legea nr.107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004, faleza, plaja mãrii, marea teritorialã şi fundul apelor maritime aparţin domeniul public al statului. Lege adoptată conform Directivei Cadru 202/413/CE.
Art 3 (b) faleză şi plaja situate în extravilanul localităţilor riverane Mării Negre, revin în administrarea judeţelor Consiliilor Judeţene.. Apele Romane gestionează inclusiv plaja intravilana a staţiunii Mamaia.
OG 19/2006 ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora și al asigurării unei protecții adecvate pentru turiști.

Atributul administrativ de mediu
Revine în judeţul Tulcea ARBDD prin Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993, actualizata, privind funcţionarea
Art 11. Desfăşurarea activităţilor economice, de turism şi agrement din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, de către persoanele fizice şi juridice, se autorizează de către Consiliul Judeţean Tulcea, având în vedere acordul de mediu emis de Administraţia Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării

Cu respect domnule Administrator şef vă rog să luaţi la cunoştinţă că statutul plajelor este reglementat de când mergeai dumneata la grădiniţă. Metoda de cercetare model Socrate ne confirmă că a avut perfectă dreptate.

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost inclusă în patrimoniu UNESCO prin eforturile unor veritabili oameni de ştiinţă romani că domnii Gomoiu, Petre Gastescu, Vadineanu, Otorino Iarone reprezentant PNUD…, ca Delta Dunării merita să devină Rezervaţie a Biosferei şi inclusă în Programul UNESCO “Omul şi Biosfera” – MAB (1990), Delta Dunării este declarată Zona umedă de importanţă internaţională convenţiei Ramsar, este inclusă în Reţeaua Natura 2000, listată de către WWF

Administraţia RBDD -ul este înfiinţată prin lege de funcţionare nr 82/1993
Legea promulgată în 1993, legea prezintă administraţia ca entitatea nou-înfiinţate, cu statut non economic şi ca fiind actorul principal al dezvoltării locale al Deltei, scopul primordial al instituţiei fiind să contribuie şi dezvolte durabil comunităţile local şi să gestioneze eficient biotopurile, biocenozele, habitatele.
Primul Guvernator, academicianul Marian Traian Gomoiu în întâlnirile locale pentru convingerea a comunităţilor de necesitatea înfiinţării acestei instituţii a Deltei prezenta Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, ca având ca obiectiv principal, sprijinirea şi susţinerea prin tot ceea ce întreprinde a comunităţilor, respectarea tradiţiilor locale. Recunoaşterea internaţională
A importanţei deosebite din punct de vedere biogeografic, ecologic, estetic, păstrarea valorii de patrimoniu naţional şi universal aflat sub egida UNESCO şi promovarea resurselor ştiinţifice, turistice…
Domnule Muşetescu pentru că dumneavoastră staţi la sediul ARBDD din Tulcea doar două zile săptămânal, adică plecaţi vineri şi veniţi marţi, refuzaţi din lipsă de timp dialogul normal sau telefonic, nu aveţi cum să luaţi la cunoştinţa cea ce vă semnalam noi.

Va informam civilizat ca noi cei din Delta am salvat necondiţionat, nu ştim de cine, pelicanul creţ şi rată cu gât roşu prin respiraţie gură la gură. Am înţeles neliniştile instituţiei ARBDD şi lipsa dumneavoastră de somn din cauza obsesiei dispariţiei volburei de nisip, suntem
Încântaţi de toate masurile luate ca nimeni din delta să nu mai taie stuful pentru folosinţă, ca nimeni nu poate să-şi construiască o privată – WC fără acordul dumneavoastră. Taxele inventate de dumneavoastră nu prea sunt legale, toţi cetăţenii României plătesc dări către stat şi trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi. Sunt chiar nesemnificative şi vă alegeţi cu injurii Cu toate acestea am fost mândrii când agenţii întrebau oamenii pe plajă dacă au permis de acces în rezervaţie veniţi să ne vadă că arătări mistice. Am fost mândri când s-a uzat de Ordonanţă.. nr. 127/28.12. 2010 în dezacord cu interesele şi aspiraţiile populaţiei care transforma localnici în pescari „sportivi”, cu undiţă şi mulineta…

Noi vă semnalam pe acesta cale starea de degradarea ascendenta a reţelei hidrografice a Deltei Dunării datorită colmatării, pentru că ARBDD nu a făcut absolut nimic, nu se mai asigură alimentarea cu apă cu conţinut necesar de oxigen pentru viaţa lacurilor, peştelui. Nu mai exista adaos de substanţe minerale şi organice,.
Trebuie să înţelegeţi că este obligatoriu ARBDD –lui să decolmateze jăpşile, gârlelor, canalelor, sahalele pentru regenerarea resursei piscicole şi funcţionarea biologică a ecosistemelor deltei. Să se cureţe zonele cu abundenţa de vegetaţie submersa cum proceda fosta Centrală a Deltei care a fost singura specializată în întreţinerea corectă a Deltei Dunării.
Unde vă sunt specialiştii propuşi de organismele de evaluare la înfiinţare, hidrotehnicieni, hidrologi, biologi, medici veterinari care iniţial au fost prinşi în schema de constituire a administraţiei sub asistenţa internaţională IUCN, GEF, PNUE… acum serviciu desfiinţat, Constatăm că în ARBDD sunt persoane cu studii şi profesii total paralele cu obiectivele instituţiei.. Corpul tehnic dispunea de criterii şi de posibilităţi tehnice de a înregistra şi interpretă corect schimbările şi repercusiuni multiple asupra vieţii piscicole, avi faunistice,
Aţi înfiinţat în schimb Comisariate de nimic care consumă fonduri degeaba şi fac figuraţie pentru prinderea braconierilor şi poate interzicerea unor tineri veniţi cu cortul în sezon turistic. Concret zero. Care este valoarea anuală a peştelui confiscat faţă de retribuţia anuală a acestora suportat de stat.
Spuneţi-ne din cunoştinţele dumneavoastră, cine a fost tras la răspundere pentru secătuirea resursei piscicole prin managementul greşit al ARBDD de concesionare a resursei piscicole. Concesionarii au avut ca obiectiv prioritar, convertirea rapidă a capitalului ecologic în capital economic. S-a introdus în sistemul deltaic acvatic un singur peste?
Constatăm că întreţineţi şi promovaţi în continuare prin declaraţii sentimentul de culpabilitate a comunităţilor invocând numărul excesiv de braconieri, vinovaţii de serviciu identificaţi în rapoartele administraţiei fiind numai localnicii. Activitatea ARBDD s-a redus doar la povestea peste şi simularea de activităţi cu copii.
Domnule, populaţia din Delta este în acest moment sub nouă mii de locuitori. Vă rog faceţi un exerciţiu de aritmetică şi scădeţi din total comunităţilor femeile, copii, bătrânii, se pare că nu găsiţi susţinerea minciuni dumneavoastră cu braconierii cu care aburiţi de ani Ministerul de care aparţineţi şi mass media.

Domnule Guvernator,
Plaja Sulina este funcţională de pe vremea când pe lumea asta nu era nici străbunicul meu şi nici ăla dumneavoastră.

În 1859 pe plajă exista şezlonguri, umbrele, corturi şi cazinou de deservire (foto), precum şi turişti din Europa, graţie Comisiunii Europene a Dunării. Toate universităţile de specialitate din România veneau cu studenţii în practică şi se cazau în corturi pe plajă, înainte şi după revoluţie, până când un amator de guvernator a propus idioţenia că nu ai voie cu cortul pe plajă fără să explice de ce şi consecinţele negative. Atenţie domnule, plajă de nisip Sulina dispune de toaletă publică şi duşuri, recipienţi pentru colectare gunoi, apă curentă… A făcut ceva ARBDD-ul pe plajă Sulina în afară de interdicţii şi piedici?.

Afirmaţia dumneavoastră de presă ca firmele care în anii trecuţi au funcţionat pe plajă îşi vor desfăşura activitatea ilegal, din punctul de vedere al Administraţiei RBDD. Firmele la care faceţi referire sunt două SRL care au implementat şi vor implementa şi în viitor un proiect PHARE – PAEM pentru combaterea şomajului.
Poate doriţi să cunoaşteţi şi să ştiţi, domnule Muşetescu, cine a eliberat avizul de mediu nr 172/14.08. 2012 pentru pentru SC C&C Investiţii şi Consultanta SRL Bucureşti pentru construcţia unui “BEACH BAR la baza pasarelei pietonale acvatice, structura de lemn destinată recreerii publicului. Cum de până astăzi ARBDD nu cunoaşte ca avizul dumneavoastră este nul pe domeniul public de importanta naţională, cum de până acum nu cunoaşteţi ca beach barul funcţionează fără toalete şi cu muzica dată la maxim.

Când spui o stupiditate trebuie s-o şi susţii scris, poţi dumneata să explici ştiinţific ce păţeşte nisipul dacă este un şezlong pe plajă, sau umbrele.?
Domnule vă rog politicos să luaţi la cunoştinţă că există un organ al Consiliului Europei, care judecă drepturile fundamentale, drepturi economice și sociale precum şi dreptul la bună administrare, care rezolva reclamaţiile şi litigiile legate de proiecte finanţate cu fonduri comunitare care sunt împiedicate să-şi îndeplinească obiectivele.
Nu cred că este necesar şi bine pentru Guvernul Românie şi Ministerul de resort de reclama negativă, ca noi să ne adresăm la UE, UNESCO, IUCN, GEF, PNUE, PNUD, etc, să ne plângem cu argumente că încălcaţi drepturile tradiţionale, v-aţi transformat din nonprofit-noneconomic în instituţie nedorită cu tot felul de taxe şi restricţii inutile, că nu faceţi nimic concret pentru menţinerea funcţională a biotopurilor Deltei de o tagmă de funcţionari fără pregătire de specialitate etc.
Referitor la afirmaţia dumneavoastră legată de conflictul cu primăria Sulina este bine să cunoaşteţi faptul că Fundaţia de Iniţiativă Locală Europolis a primit finanţare PHARE în urma unui proiect în programul PAEM (măsuri active pentru combaterea şomajului) destinată numai ONG-urilor. Proiectul se numeşte Amenajare şi redare în folosinţă plaja Sulina. Au fost realizate din finanţare nişte locaţii Ciuperca de adăpost în caz de condiţii meteorologice improprii, o a doua locaţie dispune de două spaţii comerciale şi patru duşuri, o toaletă şi un observator. După cum rezultă din actele care ne atestă dreptul de proprietate, Certificate emise de CJ Tulcea, acorduri, autorizaţii emise de zece autorităţi guvernamentale. Scopul acestui proiect este combaterea şomajului şi degrevarea fondului judeţean de şomaj prin angajarea de tineri în perioada de sezon.
Implementarea acestui proiect finanţat cu bani europeni, înseamnă creare locuri de muncă pe timp de sezon, implementarea se face prin două SC care au obligativitate să angajeze pe timp de sezon un număr de cca patru zeci de şomeri.
Obligaţia angajării şomerilor a stat la baza finanţării organizaţiei prin programul PHARE – PAEM Aceste firme au avut obligaţia mutuală stabilită prin contractul de închiriere locaţii de la Fundaţia de Iniţiativă Locală Europolis la prestaţii servicii benevole de a igieniza zilnic plaja, şi nu ARBDD –ul, Apele romane sau Primăria Sulina care au afirmat că nu dispun de resurse.. Firmele au făcut la cererea ARBDD –lui studiu de impact de către firme autorizate. Rezultă că activitatea lor nu dăunează stării mediului şi nu poluează.
Dumneavoastră domnule, nu aveţi nici calitatea şi nici competenţa să blocaţi implementarea unui proiect finanţat cu fonduri comunitare, afirmând că firmele care în anii trecuţi au funcţionat pe plajă îşi vor desfăşura activitatea ilegal, Chestiunea se tranşează în instanţă şi nu o hotărâţi dumneavoastră care vă consideraţi şi expert în drept..
Punctul de vedere nu este al ARBDD va aparţine personal şi are efect negativ la împiedicarea implementări PHARE-PAEM. Vom proceda şi la o plângere penală prealabilă împotriva dumneavoastră, ajungem la CE sau CEDO. Chiar dacă implicaţi instituţia, răspunderea legală revine persoanei fizice pentru încălcarea legii.

Domnule Muşetescu, ONG-ul nostru este înfiinţat în 1991, a scris în anul 1991 primul articol în România Liberă de importanţa înfiinţării Administraţiei numit „Delta Dunării prăpădită asta”, a participat alături de domnul academician Gomoiu la întâlnirile publice din Delta să convingem comunităţile locale de necesitatea înfiinţării acestei administraţii, a participat la peste 150 de întâlniri europene oficiale, citată de două ori în rapoartele CE. În acest moment dacă este întrebata comunitate prin dialoguri cu populaţia de necesitatea ARBDD-lui, toţi cetăţeni ar semna pentru desfiinţare instituţiei. Cauza reală, ineficientă, îngrădirea drepturilor tradiţionale, lipsa de dialog cu comunităţile, birocratizare nu regenerare, lipsa specialiştilor în rândul angajaţilor etc
Vă rog să consideraţi că mă văd obligat să mă alătur celor care susţin că Administraţia trebuie desfiinţată şi reînfiinţata pe alte criterii pentru a-şi atingă obiectivele pentru care a fost înfiinţată instituita“.
. Preşedinte organizaţie
Răducu Nicolae

.