Se aprobă bugetul „municipiului” pe 2021 . Tulcenii nu au fost interesați de dezbaterea publică

Consilierii locali dezbat azi proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si bugetele instituțiilor din subordine. Este vorba printre altele de banii ce vor fi investiți in diverse proiecte si lucrări. Interesant este că tulcenii nu au manifestat nici în acest an interes față de dezbaterea publică a bugetului, după cum a declarat administratorul public Nicolae Bibu- nici un cetățean nu a participat la ședința de dezbatere publica și nimeni nu a transmis un  punct de vedere legat de proiectul de buget. Nefiind an electoral, nici măcar partidele nu și-au trimis reprezentanți la dezbaterea bugetului, astfel încât acesta va fi supus aprobării în forma propusă de inițiator,comentariile ulterioare fiind de prisos…

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă
extraordinară publică pentru data de 12 aprilie 2021, ora 13:00, ce va avea loc în sala de şedinţe
„Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următorul proiect de ordine de zi:
ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al
Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Agropieţe
S.A. Tulcea pe anul 2021.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport
Public S.A. Tulcea pe anul 2021.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății
Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Servicii
Publice S.A. Tulcea pe anul 2021.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea
pentru anul 2021.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4, 5.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activităţile
unităților de învățământ preuniversitar de stat finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2021.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4, 5.
9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 31.500 lei din bugetul local al Municipiului
Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5.
10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului
Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
200/26.11.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea,
cu modificările și completările ulterioare.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
12. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Tulcea la Acordul privind orașele verzi –
Green City Accord.