SE SCUMPEȘTE GIGACALORIA LA ENERGOTERM! CUM MOTIVEAZĂ PRIMĂRIA PROPUNEREA DE MAJORARE A PREȚULUI

Consilierii locali vor analiza și vota joi în cadrul ședinței ordinare un proiect de hotărâre  privind aprobarea prețurilor locale pentru furnizarea energiei termice produsă de Energoterm dar și un alt proiect privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populației și acordarea subvenției din bugetul local.

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru producerea, transportul și distribuția energiei termice și a prețurilor locale pentru furnizarea energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în municipiul Tulcea de către SC Energoterm SA Tulcea, pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea, rezultă că fiind necesară majorarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației de la 474,34 lei/Gcal la 531,15 lei/Gcal.

În prezent, prețul afișat către populație este de 220 lei/Gcal, inclusiv TVA, populația Municipiului Tulcea suportă 46,33% din prețul de local referință, diferența de 53,67% din prețul de referință este subvenționată din bugetul local.
În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

„În perioada cuprinsă de la ultima modificare a prețului local al energiei termice și până în prezent a avut loc o majorare a prețului gazelor naturale (componentă esențială în costul energiei termice, reprezentând cam 70% din prețul de producere a energiei termice), majorări de prețuri și pentru energia electrică, o altă componentă importantă în costul energiei termice, majorări determinate de modificarea reglementărilor legale în vigoare.
În aceste circumstanțe, pe fondul insuficienței resurselor financiare înregistrate în cursul anului 2019 în contextul reglementărilor legislative ce au afectat bugetele unităților administrativ-teritoriale, lipsa predictibilității în ceea ce privește legislația incidentă în domeniul finanțelor publice locale, grevarea bugetului local produsă prin majorarea tarifelor aferente serviciilor publice cu impact major în bugetul local, precum și prin majorarea costurilor investițiilor la nivel local, obligațiile Municipiului Tulcea de a asigura cotele de cofinanțare și cheltuielile neeligibile din cadrul contractelor de finanțare din fonduri europene, obligațiile Municipiului Tulcea de a asigura finalizarea contractelor multianuale având ca obiect investițiile prevăzute în bugetul local, pentru a nu afecta echilibrul financiar al instituției, este necesară majorarea prețului local de facturare a energiei termice către populație de la 220 lei/Gcal, la 365 lei/Gcal, acest preț urmând a fi folosit de Energoterm SĂ pentru facturare către populație, diferența până la prețul final al energiei termice de 531,15 lei/Gcal, aprobat conform reglementărilor legale în vigoare, urmând a fi suportată din bugetul local.
Mai mult, începând cu 01.01.2020, reglementările UE privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, coroborată cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație potrivit recomandărilor Consiliului Concurenței, obligă autoritățile administrației publice la stabilirea unei compensații pentru acoperirea costurilor nete suportate de operator, inclusiv un profit rezonabil “motivează scumpirea reprezentanții Primăriei Tulcea.