ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN

Consiliul Judeţean Tulceaeste convocat în şedinţă extraordinară, miercuri, 28 februarie 2018, ora 1000. Ședința se va desfăşura în sala de şedinţe ,,Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, din str. Păcii, nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi:

  1. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Județului Tulcea, pe anul 2018;
  2. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019- 2021;
  3. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgența Tulcea”;
  4. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 48/2017 privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliul Local Babadag, în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea”;
  5. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării”  Tulcea”;
  6. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Pardina;
  7. 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, pe traseul Tulcea – Cataloi;
  8. 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, pe traseul Tulcea – Mineri;
  9. 9. Diverse.