SENTINȚĂ DEFINITIVĂ ÎN SCANDALUL DINTRE PRIMĂRIE, COMPLEX CITY ȘI DOCTORIȚA BREȚCAN!

Epopeea construirii unui imobil în municipiul Tulcea de către Complex City, caz făcut celebru în urma reclamaţiilor doamnei doctor Elena Brețcan, vecina „construcției “, a ajuns la final odată cu decizia definitivă a Curții de Apel Constanța.
Inițial, în urma neînțelegerilor dintre cei doi vecini – Complex City și Elena Brețcan, pe tema construcției, Judecătoria Tulcea a dispus în octombrie 2018 suspendarea executării autorizaţiei de construire nr. 298/02.10.2017 emisă de către pârâtul Primarul Municipiului Tulcea sub nr. 23732/02.10.2017, până la soluţionarea definitivă a cauzei privind anularea acestui act administrativ.
Situația s-a schimbat la Curtea de Apel Constanța, acolo unde la finele lunii februarie instanța a admis recursurile înaintate de Primăria Tulcea și Complex City: „Admite recursurile. Casează în tot sentinţa recurată şi rejudecând, dispune: Respinge acţiunea ca nefondată. Obligă intimata-reclamantă la plata către recurentul pârât Complex City SRL a sumei de 2.772 lei reprezentând cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă “.
„Într-adevăr Primăria a câştigat definitiv procesul cu doamna Brețcan, autorizația de construcţie și Hotărârea de Consiliul Local rămân valabile, ceea ce dovedește că nu am făcut decât să respectăm legislația și regulamentele în vigoare și nimic mai mult “a declarat viceprimarul Andaluzia Luca.
Inițial Elena Brețcan a solicitat anularea autorizației de construcție pentru imobilul din vecinătatea proprietății sale, susţinând că nu sunt respectate normele de urbanism.