Situatia privind accesarea fondurilor europene nerambursabile prin P.N.D.R. 2014 -2020

PNDRAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Ruale (AFIR) a primit până în prezent, pentru toate Submăsurile de finanțare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) deschise în acest an, 2965 de proiecte, în valoare de 258,76 milioane de euro.
Cele mai multe cereri de finanțare, 1860, au fost depuse pentru Submăsura 6.1 ,,Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’’ cu o valoarea totala nerambursabilă cumulată de 78,73 milioane de euro, din care:
• la OJFIR Tulcea 103 proiecte in valoare totala nerambursabilă de 4,55 milioane de euro.
De asemenea, un interes deosebit se constată pentru Submăsura 4.1 ,,Investiții în exploatații agricole’’ AFIR a primit 406 de proiecte, cu o valoarea totala nerambursabilă de 142,4 milioane de euro, dintre care 363 privesc sectorul vegetal, din care:
• la OJFIR Tulcea 66 proiecte in valoare totala nerambursabilă de 22,43 milioane de euro.
Precizăm faptul că valoarea totala nerambursabila a tuturor cererilor de finantare depuse pana in acest moment pentru sectorul vegetal din cadrul submasurii 4.1 ,,Investitii in exploatatii agricole’’ a atins nivelul maxim al valorii publice disponibile pentru aceasta sesiune de depunere, mai precis 120% din alocarea disponibila de 72.021.933 euro. Pentru celelalte sectoare (zootehnic, zona montana și ferme de familie) din cadrul submasurii 4.1 ,,Investitii in exploatatii agricole’’, AFIR primește in continuare cereri de finantare, sesiunea de depunere fiind deschisa pana la 30 octombrie 2015.
Pentru Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” AFIR a primit 71 de proiecte, cu o valoarea totala nerambursabilă de 1,065 milioane de euro, din care :
• la OJFIR Tulcea 4 proiecte in valoare totala nerambursabilă de 60 mii de euro.

Pentru Submăsura 6.2 ,,Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale’’, s-au depus 378 de proiecte, cu o valoarea totala nerambursabilă de 22,58 milioane de euro, din care :
 la OJFIR Tulcea 22 cereri de finantare in valoare totala nerambursabilă de 1,26 milioane de euro
Pentru Submăsura 6.4 ,,Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole’” s-au depus 72 de proiecte, cu o valoarea totala nerambursabilă de 11,54 milioane de euro, din care:
• la OJFIR Tulcea o cerere de finantare in valoare totala nerambursabilă de 158.461 euro.
Pentru Submăsura 19.1 ,,Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală’’ au fost primite 178 de cereri de finanțare conforme în valoare totală de 2,44 milioane de euro, din care:
 la OJFIR Tulcea 3 cereri de finantare in valoare totala nerambursabilă de 37,829 mii euro
În afară de submăsurile menționate mai sus, mai sunt disponibile pentru depunere de proiecte următoarele submăsuri: 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” , 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică și submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
Astfel, incepând cu 24 septembrie 2015 și până la data de 18 decembrie 2015, AFIR primește cereri de finanțare pentru:
• submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, Componenta infrastructura de acces agricolă. Fondurile alocate sesiunii aferente anului 2015 pentru componenta infrastructură de acces agricolă a submăsurii 4.3 sunt în valoare de 25.000.000 euro.
• submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică . Contribuția publică totală aferentă sesiunii anuale din 2015 alocată submăsurii 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică este în valoare de 552.000.000 euro. Aceste fonduri sunt alocate diferențiat, astfel:
 pentru investiții în infrastructura de apă/ apă uzată sunt alocate fonduri în valoare de 303.000.000 euro, din care 75.750.000 Euro pentru zona montană;
 pentru investiții în infrastructura rutieră de interes local sunt alocate fonduri în valoare de 194.000.000 Euro, din care 48.500.000 Euro pentru zona montană;
 pentru investiții în infrastructura educațională și socială sunt alocate fonduri în valoare de 55.000.000 Euro, din care 13.750.000 Euro pentru zona montană.
• submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural asigura fonduri europene nerambursabile de 97.000.000 euro pentru sesiunea de depunere din 2015.