Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Stadiul pregătirii alegerilor pentru  Parlamentul European Stadiul pregătirii alegerilor pentru  Parlamentul European
  La nivelul judeţului Tulcea, acţiunile prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul... Stadiul pregătirii alegerilor pentru  Parlamentul European

 

La nivelul judeţului Tulcea, acţiunile prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014 sunt la zi.

În săptămâna 31.03.2014-04.04.2014 s-au desfăşurat următoarele activităţi: – s-a întocmit circulară către primării prin care s-a adus la cunoştinţă acestora că în conformitate cu prevederile art.12, alin.5 din Legea nr.33/2007 au obligaţia de a comunica solicitanţilor răspunsul la cererea de înscriere în lista electorală specială în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii de înscriere în lista electorală specială iar conform art.12, alin.8 întâmpinările privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greşite şi oricare alte erori din listele electorale speciale se fac în scris la primarul unităţii administrativ-teritoriale, acesta fiind obligat să le soluţioneze în cel mult 3 zile de la înregistrare.

Se desfăşoară în continuare activitatea de primire şi înregistrare a cererilor persoanelor care solicită să fie înscrise în listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, respectiv lista cuprinzând jurişti şi lista cuprinzând persoanele cu o bună reputaţie în localitate.