Stadiul pregătirii alegerilor pentru Parlamentul European

 

În cadrul şedinţei operative a prefectului cu şefii departamentelor din cadrul instituţiei a fost analizat stadiul activităţilor prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014, realizate până în prezent şi activităţile ce urmează a se desfăşura în perioada imediat următoare.

La nivelul Judeţului Tulcea, acţiunile prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014 sunt la zi. Astfel, până în prezent au fost realizate:

-în baza prevederilor art.8, alin.(1) din H.G. nr. 102/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, prin Ordinul Prefectului nr. 61/2014 a fost constituită Comisia Tehnică Judeţeană cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din judeţul Tulcea. Ordinul Prefectului nr. 61/2014 de constituire a Comisiei Tehnice Judeţene a fost postat pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea şi poate fi vizualizat accesând link-ul: http://www.prefecturatulcea.ro/documente/alegeri_parlament_european/Comisia%20Tehnica%20-%20op.pdf;

     cu respectarea măsurilor stabilite prin art.8, alin (4) din actul normativ mai sus menţionat, prin Ordinul Prefectului nr. 62/2014 a fost constituit Grupul Tehnic de Lucru cu atribuţii în urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014.