Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

STIMULAREA AGAJATORILOR PRIVIND ÎNCADRAREA IN MUNCĂ A ELEVILOR ȘI STUDENTILOR STIMULAREA AGAJATORILOR PRIVIND ÎNCADRAREA IN MUNCĂ A ELEVILOR ȘI STUDENTILOR
Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea reaminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru... STIMULAREA AGAJATORILOR PRIVIND ÎNCADRAREA IN MUNCĂ A ELEVILOR ȘI STUDENTILOR

foto arhiva

Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea reaminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă.

Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:

  1. a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
  2. b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar:

– angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;

– angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Angajatorii interesati se pot adresa pentru informații suplimentare Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, str. Grigore Antipa , nr. 10, telefon: 0240/516858.