STIMULAREA AGAJATORILOR PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A ELEVILOR SI STUDENTILOR

somajConform Legii nr. 72/2007 actualizata, privind stimularea încadrării in munca a elevilor si studenţilor, angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare, prevãzut de Legea nr. 76/2002  privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare in anul calendaristic respectiv.

 Pentru a beneficia de stimulentul menţionat, angajatorii încheie cu AJOFM Tulcea o convenţie, in termen de 30 de zile de la data angajării elevilor si studenţilor aflaţi in perioada vacantelor.

In vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun la agenţie o cerere însoţita de următoarele documente:

  1. tabelul nominal cuprinzând elevii si studenţii încadraţi;
  2. adeverinţa eliberata de instituţia de învătamant prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau de student si urmează cursurile intr-o forma de invatamant de stat sau particular, înfiinţata potrivit legii, cuprinzând si precizarea expresa a perioadei de vacanta;
  3. actul de identitate al elevului sau studentului;
  4. copia contractului de munca;
  5. declaraţia pe propria răspundere ca angajatorul nu se regăseşte in una dintre următoarele situaţii:
    • a încadrat in munca elevi si studenţi anterior datei de începere a vacantelor stabilite potrivit Legii, pentru elevii si studenţii respectivi;
    • au beneficiat, pentru elevii si studenţii respectivi, de stimulentul financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare in cursul anului calendaristic.

Angajatorii interesati se pot adresa pentru informatii suplimentare Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, str. Grigore Antipa , nr. 10, telefon: 0240/516858.