Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Suspiciune de gripă aviară la Sulina Suspiciune de gripă aviară la Sulina
Vineri, 10 februarie, la sediul Instituției Prefectului – judeţul Tulcea a avut loc o nouă şedinţă a Unităţii Locale de Decizie, din cadrul Centrului... Suspiciune de gripă aviară la Sulina

IMG_3572Vineri, 10 februarie, la sediul Instituției Prefectului – judeţul Tulcea a avut loc o nouă şedinţă a Unităţii Locale de Decizie, din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.). A fost analizată suspiciunea unui focar de Influenţă Aviară în localitatea Sulina.
Într-o gospodărie cu un efectiv de 46 de păsări au fost constatate 21 de mortalităţi, drept care a fost emisă o decizie de ucidere a efectivului de păsări.
Planul de măsuri include: izolarea focarului; interzicerea mişcărilor de păsări, produse şi subproduse de la acestea; uciderea şi distrugerea tuturor păsărilor bolnave, suspecte de îmbolnăvire şi a celor expuse din exploataţie şi eventualele exploataţii de contact; ecarisarea carcaselor, ouălor şi a tuturor surselor posibile de contaminare; curăţarea şi dezinfecţia riguroasă a adăposturilor şi a tuturor spaţiilor de cazare; repopularea după cel puţin 21 de zile de la dezinfecţia finală; interzicerea contactului cu păsări cu un status de sănătate necunoscut; interzicerea accesului tuturor păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălţi; recensământul şi inspectarea stării de sănătate a păsărilor din localităţile din zonele de restricţie; monitorizarea păsărilor din arealul sălbatic din zonele de restricţie; informarea cetăţenilor prin toate mijloacele de comunicare privind obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică concesionar şi D.S.V.S.A. asupra oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate sau morbiditate la păsări.