TRAIAN RECE, „VIRUSUL“ CARE A PARALIZAT CU ADEVĂRAT JUDEȚUL TULCEA!

Traian Rece,fost ospatar, actual latifundiar de carton

Vom prezenta în articolele următoare aspecte juridice semnalate oficial celor mai importante instituții ale statului- Președinție, Ministerul Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Direcției Naționale Anticorupție, aspecte ce vizează modul în care se încearcă blocarea activității Consiliului Județean Tulcea prin tergiversarea unor procese, strămutări, diverse plângeri, metode prin care doar se trage de timp pentru a nu se ajunge la judecata pe fond sau pană când la putere va veni un partid/administrator cu care s-ar putea „discuta “direct, fără licitații publice. În acest timp, terenurile aflate în administrarea Consiliului Județean, terenurile statului, sunt lucrate ilegal, după ce ani de zile au fost otrăvite la propriu cu substanțe chimice interzise.

Consiliul Judeţean Tulcea administrează în prezent întreg patrimoniul public de interes judeţean stabilit ca atare prin efectul legii care include şi drumurile judeţene şi imobilele (e.G., diguri, canale, teren agricol, păşuni, păduri s.a.) parte a ansamblurilor funcţionale de tipul amenajărilor agricole şi/sau piscicole amplasate în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Amenajarea Agricolă Sireasa este una dintre aceste amenajări situată în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, zonă ce a fost declarată prin lege, inclusiv prin Constituţie, ca domeniu public de interes judeţean, fiind bunuri domeniale prin natura lor ce aparţin unităţilor administrativ teritoriale competente. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării are o valoare universală recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul Programului „Omul şi Biosferă “(MAB), lansat de UNESCO în 1970.

În pofida protecţiei pe care ar trebui să o asigure acestor active recunoaşterea internaţională a regimului special al zonei şi regimul domenial consacrat la nivel constituţional, Judeţul Tulcea se confruntă de ani de zile, dar cu precădere în ultima perioadă, cu acţiunile abuzive şi dolosive, cu consecinţe distructive, exercitate de societatea comercială Agrodelta Sireasa S.A., care acţionează prin intermediul acţionarului majoritar şi fost administrator al său, numitul Traian Rece, care o controlează în fapt şi în prezent, pentru a dobândi părţi din acest domeniu despre care are cunoştinţă că este de 2 interes public şi nu poate face obiectul proprietăţii private.

S.C. Agrodelta Sireasa S.A. nu ezită să folosească orice mijloace pentru a induce în eroare autorităţile centrale şi a le determina să blocheze procedura de finanţare din fonduri europene a drumului județean DJ 222N, care leagă Chilia Veche de Tulcea

Astfel, parte din acest patrimoniu naţional şi universal este contestată şi pretinsă cu rea credinţă de societatea S.C. Agrodelta Sireasa S.A., care contestă atât dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, digurilor şi canalelor amplasate în perimetrul Amenajării Agricole Sireasa cât şi pe cel asupra drumului judeţean DJ 222N. În particular, în ceea ce priveşte bunul public de interes judeţean DJ 222N, S.C. Agrodelta Sireasa S.A., deşi cunoaşte foarte bine amplasamentul şi regimul juridic de drept public al acestuia, a susţinut că acesta ar fi situat pe digurile de apărare ale Amenajării Agricole Sireasa şi că ar fi proprietatea sa privată deşi în realitate acest drum nu se află pe digurile de apărare sau contur ci pe o construcţie asimilată digului (având în vedere tipul terenului care este mlăştinos).
În toate acţiunile sale S.C. Agrodelta Sireasa S.A. se bazează pe o prezentare intenţionat trunchiată şi/sau distorsionată a regimului juridic al bunurilor imobile proprietate publică pe care le pretinde, urmărind în primul rând crearea aparenţei unei incertitudini cu privire la validitatea şi legitimitatea dreptului de proprietate publică al Consiliului Judeţean Tulcea/Judeţului Tulcea asupra DJ 222N şi crearea şi menţinerea artificială şi abuzivă a unei stări litigioase cu privire la bun, pentru a putea bloca administrarea şi întreţinerea corespunzătoare a acestora.

Pentru a-şi atinge scopul, S.C. Agrodelta Sireasa S.A. nu ezită să folosească orice mijloace pentru a induce în eroare autorităţile centrale şi a le determina să blocheze procedura de finanţare din fonduri europene a drumului județean DJ 222N, care leagă Chilia Veche de Tulcea (68km), sumele fiind alocate prin instrumentul ITI Delta Dunării. Astfel, în urma unei sesizări adresate Ministerului Dezvoltării Regionale, S.C. Agrodelta Sireasa S.A. a reuşit să convingă factorii de decizie cu privire la existenţa unei incertitudini cu privire la validitatea şi legitimitatea dreptului de proprietate publică al Consiliului Judeţean Tulcea/Judeţului Tulcea asupra DJ 222N şi să determine luarea măsurii suspendării procedurii de finanţare din fonduri europene a reabilitării drumului județean DJ 222N, în sumă de 203.496.456 lei (cu TVA inclus)2.
Măsura suspendării ce face obiectul Adresei nr. 351/29.12.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ataşată ca Anexa nr. 1. Este clar că, după bine de 20 de ani de la data adoptării Legii nr. 69/1996 pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării “, prin care s-a declarat clar domenialitatea publică de interes judeţean a amenajărilor agricole din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, S.C. Agrodelta Sireasa S.A. continuă să încerce, prin orice mijloace, să obţină, fără nici un fel de legitimitate, dreptul de proprietate privată asupra terenurilor agricole, digurilor şi canalelor amplasate în perimetrul Amenajării Agricole Sireasa, despre care ştie, nu doar din lege, dar şi din diferite hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în litigii în care a fost parte şi care i se opun cu putere de lucru judecat, faptul că sunt proprietate publică, parte a domeniului public de interes judeţean, şi nicidecum proprietatea sa privată, în realitate inexistentă şi pretinsă abuziv, în contra declaraţiei exprese a legii şi a consfinţirii judiciare definitive şi irevocabile 1 S.C. Agrodelta Sireasa S.A. a notat litigiile care vizează dreptul de proprietate asupra digurilor şi drumului judeţean în toate Cărţile Funciare în care sunt intabulate secţiuni de drum, deşi în cadrul Amenajării Agricole Sireasa, asupra căreia pretinde că are drepturi, este amplasată doar o parte din acest drum. 2 Conform Devizului General „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche”, elaborat la 12.02.2018 de către proiectantul Asocierea Best Consulting & Design S.R.L. şi Search Corporation S.R.L. (Anexa nr. 2). 3 cu privire la inexistenţa unui drept de proprietate privată al acestei societăţi asupra bunurilor de interes public judeţean.
Cu tupeu maxim, baronul de Sireasa, Traian Rece, pretinde că ar fi chiar proprietar pe terenurile statului, deși documentele arată clar ce a cumpărat când a preluat activele SC Agrodelta Sireasa, aspecte pe care le vom prezenta în episodul următor.