Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

TREI PROIECTE IMPORTANTE PENTRU REABILITAREA PORTULUI ȘI FALEZEI, PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI LOCAL TULCEA TREI PROIECTE IMPORTANTE PENTRU REABILITAREA PORTULUI ȘI FALEZEI, PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI LOCAL TULCEA
Consiliul Local Tulcea va analiza în ședința de joi 26 aprilie trei proiecte de hotărâre ce vizează în final realizarea unui proiect de interes... TREI PROIECTE IMPORTANTE PENTRU REABILITAREA PORTULUI ȘI FALEZEI, PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI LOCAL TULCEA

Consiliul Local Tulcea va analiza în ședința de joi 26 aprilie trei proiecte de hotărâre ce vizează în final realizarea unui proiect de interes public județean de dezvoltare a portului Tulcea. Bucata de faleză ce aparținea în acte Primăriei Tulcea va trece la Consiliul Județean, acesta fiind eligibil pentru atragerea finanţării prin proiect. Deja Consiliul Județean a demarat obținerea avizelor necesare pentru întocmirea dosarului de proiect.
Pentru început se va discuta proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a bunului imobil” Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” în suprafață de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, carte funciară 40039.
Urmează pe ordinea de zi un Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 145 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă bunului imobil, Infrastructură de acces cheu portuar”.
În fine pasul final îl reprezintă Proiectul de hotărâre privind trecerea bunului imobil” Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” în suprafață de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, carte funciară 40039 din domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean Tulcea, în vederea realizării unui proiect de interes public județean de dezvoltare a portului Tulcea.
„Recent am aflat că o parte din zona portului ține de A.R.B.D.D, nici ei cred că nu știau, nu e la Apele Romane. Acum, ca să evităm orice risc legat de proiectul de finanțare a reabilitării falezei și portului Tulcea va trebui să facem un protocol și cu A.R.B.D.D.marți vom fi la Bucureşti să discutăm și cu ministrul Mediului “a declarat președintele Consiliului Județean, Horia Teodorescu.