Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Ulm de munte – monument al naturii pe strada Isaccei! Ulm de munte – monument al naturii pe strada Isaccei!
În vederea alinierii la legislația în domeniul protecției naturii, PrimăriaTulcea are în atenție dezvoltarea rețelei de arii protejate pentru menținerea stării favorabile de conservare... Ulm de munte – monument al naturii pe strada Isaccei!

În vederea alinierii la legislația în domeniul protecției naturii, PrimăriaTulcea are în atenție dezvoltarea rețelei de arii protejate pentru menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor naturale, a speciilor de floră cu o valoare deosebită.
Pe raza municipiului Tulcea există un astfel de arbore, din specia Ulm de munte (Ulmus glabra), situat în str. Isaccei, în vecinătatea bl. I4, conform planului de încadrare în zonă, arbore secular, care întrunește caracteristicile pentru a fi declarat monument al naturii.
Având vârsta estimată la 115 ani, este considerat cel mai bătrân arbore de pe teritoriul municipiului. Cu o configurație specială, plantat în pantă, într-o zonă centrală, cu o poziție inedită, arborele impresionează prin longevitate. Caracteristicile sale au atras atenția și cetățenilor municipiului Tulcea, care și-au exprimat dorința ca acest arbore să fie protejat.
Arborele este inventariat în Registrul local al Spațiilor Verzi al municipiului Tulcea, în fișa imobilului nr. 178, identificat cu nr. 17.782, având următoarele caracteristici: diametru 110 cm, înălțime 18 m, coronament 9 m, vârstă – bătrân, stare de viabilitate – foarte bună, neocrotit, conform anexei.
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice prevede la art. 42 că bunurile patrimoniului natural, respectiv arborii seculari ori reprezentativii izolați, să fie protejate prin stabailirea unor zone de protecție, corespunzătoare ca întindere scopului de conservare.
În acest sens, se va îngrădi și eticheta arborele și se va stabili o zonă de protecție, care va scoate în evidență un element de patrimoniu natural în cadrul peisajului urbanistic al orașului.
Conform art. 8 d) declararea zonelor naturale și instituirea regimului de arie naturală protejată se fac prin hotărâri ale consiliilor locale, pentru arii naturale protejate de interes local.