UN SINGUR CANDIDAT ÎNSCRIS LA EXAMENUL PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR GENERAL AL ENERGOTERM!

Nicuşor Bâscă

Nicuşor Biscă

Luni a expirat termenul limită la care se puteau depune dosarele candidaţilor pentru funcţia de director general al SC Energoterm SA
Consiliul de Administraţie al S.C. Energoterm S.A. Tulcea, prin intermediul expertului independent specializat în recrutarea şi selecţia resurselor umane S.C. Pluri Consultants România S.R.L., a organizat concursul în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor din sectorul public, cu completările şi modificările ulterioare prin Legea nr.111/2016 şi H.G. 722/2016, pentru ocuparea postului de Director General.
După luna de zile avută la dispoziţie pentru înscrieri, o singură persoană s-a înscris la acest concurs. Este vorba de fostul manager Bîscă Nicuşor Liviu.
După evaluarea şi selecţia dosarelor de candidatura urmează o altă etapă, respectiv Selecţia iniţială.
Această etapă consta în:
A. Centru de evaluare
B. Interviu de selecţie iniţială
În cadrul acestei etape se evaluează competentele generale ale candidaţilor pentru postul de Director General.
Ulterior se va proceda la Selecţia finală.
Această etapă consta în:
A. Evaluarea declaraţiei de intenţie
B. Interviul de selecţie finală
În cadrul acestei etape se evaluează competentele profesionale specifice ale candidaţilor pentru postul de Director General, precum şi aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor.

Organizarea şi derularea acestei etape este responsabilitatea Comitetului de Nominalizare şi remunerare al Consiliului de Administraţie al S.C. Energoterm SA Tulcea care asistat de către expertul independent va evalua declaraţiile de intenţie depuse în termenul legal de 15 zile de către candidaţii aflaţi pe listă scurtă, va derula şi puncta interviul de selecţie finală şi va decide asupra candidatului acceptat. Pe tot acest parcurs Consiliul de Administraţie va fi asistat de expertul independent contractat.