VINERI SE ALEGE NOUL VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN. ALDE VA AVEA ȘI UN NOU CONSILIER

Vineri 20 aprilie consilierii județeni vor alege un nou vicepreședinte în locul lui George Luchici, după excluderea acestuia din ALDE.
Pentru început, consilierii vor lua act de Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.67 din 30.03.2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea al domnului Luchici George, înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
Urmează pe ordinea de zi validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Rădulescu Claudia-Veronica, ţinând cont de adresa nr.42/05.04.2018 a Filialei Teritoriale a Partidului Alianței Liberalilor şi Democraţilor Tulcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr.5054/10.04.2018 prin care se propune validarea mandatului de consilier judeţean al următorului supleant de pe lista de candidați a partidului şi anume al doamnei Rădulescu Claudia-Veronica care şi-a păstrat calitatea de membru al partidului.
Va urma apoi alegerea unui nou vicepreședinte, propunerea ALDE fiind consilierul județean Petre Badea, celelalte partide anunţând că nu vor avea propuneri pentru această funcție.