Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

ZERO OFERTANŢI: PARCAREA SUPRAETAJATĂ DE LA VARD MAI AŞTEAPTĂ! ZERO OFERTANŢI: PARCAREA SUPRAETAJATĂ DE LA VARD MAI AŞTEAPTĂ!
Deși primarul Hogea își dorește cu ardoare demararea cât mai rapidă a lucrărilor la planificată parcare supraetajată ce ar urma să deservească angajații șantierului... ZERO OFERTANŢI: PARCAREA SUPRAETAJATĂ DE LA VARD MAI AŞTEAPTĂ!

Deși primarul Hogea își dorește cu ardoare demararea cât mai rapidă a lucrărilor la planificată parcare supraetajată ce ar urma să deservească angajații șantierului naval, normal, pentru o inaugurare cât mai apropiată de viitoarea campanie electorală, se pare că nu prea are succes. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost:09.11.2018 ora 15:00.

Până la data limită nici un ofertant nu s-a arătat interesat de contractul pentru prestarea serviciilor privind elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de execuţie cât şi în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţie de către proiectanţii de specialitate pentru obiectivul “PARCARE SUPRAETAJATĂ STR. DUMITRU IVANOV. MUNICIPIUL TULCEA”.
În aceste condiții, procedura se va relua.
Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor privind elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de execuţie cât şi în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţie de către proiectanţii de specialitate pentru obiectivul „PARCARE SUPRAETAJATĂ STR. DUMITRU IVANOV. MUNICIPIUL TULCEA, pe faze, după cum urmează: FAZA 1- Elaborarea următoarelor documentaţii: • Studiu topografic, în conformitate cu prevederile legale, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară • Studiu geotehnic în conformitate cu prevederile legale, inclusiv verificarea la cerinţa Af a studiului geotehnic; • Studiu de circulaţie pentru devierea circulaţiei rutiere și asigurarea accesului optim • Studiu de impact de mediu, numai la o eventuală solicitare a APM-TULCEA • Documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatele de Urbanism la faza SF în conformitate cu prevederile legale specifice avizatorilor; • Studiu de fezabilitate, care trebuie să respecte conţinutul cadru al SF în conformitate cu prevederile legale (HGR nr.907/2016). • Scenariu de securitate la incendiu elaborat de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 actualizata şi va fi verificat la cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, Construcţii şi Instalaţii. • Alte studii pe care proiectantul le consideră necesare pentru stabilirea soluţiei tehnice. • Obţinerea avizelor şi acordurilor, autorizaţiei de construire, avizului de securitate la incendiu, autorizaţiei de securitate la incendiu (inclusiv punctul de vedere/actul administrativ al autorizaţiei de mediu) solicitate prin Certificatul Urbanism. • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire şi proiectul pentru organizarea lucrărilor • Proiect tehnic racordare la reţea electrică • Proiect tehnic racordare la reţea de gaze FAZA 2- Elaborarea următoarelor documentaţii: • Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie. • Devizul general însoţit de partea economică confidenţială a lucrărilor conform formularelor prevăzute în HG 907/2016 • Planul de sănătate şi securitate în munca FAZA 3- • Asistenţa tehnică tehnice pe perioada de execuţie cât şi în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţie de către proiectanţii de specialitate