Ziua Dunării sărbătorită activ de ARBDD

3 Chilia VecheZiua de 29 iunie a fost dedicată celebrării Zilei Internaţionale a Dunării în întreag bazinul dunărean. Cu acest prilej Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” (ARBDD) a organizat în perimetrul Rezervaţiei şi în municipiul Tulcea activităţi educativ-distractive dedicate fluviului Dunărea.

4 SulinaAstfel la Centrul de Vizitare din Sulina a avut loc o acţiune la care au participat un număr de 50 de elevi și cadre didactice de la Liceul Teoretic ,,Jean Bart”, Cercul de Ecologie al Palatului Copiilor-filiala Sulina şi copii aflaţi în plasament la Complexul de unităţi familiale Tulcea. Acţiunea a fost dedicată conștientizării cu privire la importanţa fluviului Dunărea pentru cel mai estic oraş al României, Sulina, pentru noi toţi, beneficiile aduse prin formarea Deltei Dunării, păstrării nealterate a apelor acestui fluviu datător de viaţă.

Programul a constat în prezentare powerpoint, vizionare de filme privind parcursul Dunării de la izvoare până la vărsare, recitări de poezii, cântece, vizitarea traseului tematic din cadrul centrului. La activitate a participat şi un reprezentant al Asociaţiei Culturale-Societatea ,,Muzica” din Bucureşti care a evidenţiat influenţa fluviului pentru cultura muzicală europeana şi mondială.

De asemenea, evenimentul a fost marcat și la Crișan și Chilia Veche prin organizarea de acțiuni coordonate de responsabilii Centrelor de informare din respectivele localități.

La Crișan, 14 elevi ai claselor I-VIII ai Școlii gimnaziale din localitate, au efectuat un tur imaginar de-a lungul Dunării şi au discutat despre importanţa eforturilor celor mari şi mici împotriva poluării apelor. La Chilia Veche a avut loc o activitate educativă la Centrul de Informare și Educație ecologică, la care au participat 14 de elevi şi cadre didactice de la Şcoala gimnazială din localitate în cadrul căreia copii au exprimat prin desene binefacerile Dunării pentru oameni şi vieţuitoare.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Marcarea acestui eveniment, la care au participat un număr de 35 de copii, părinți și cadre didactice a avut loc și la Tulcea. Acțiunea s-a desfășurat, în parteneriat cu Asociația Euro Tulcea și școlile din municipiu, iar programul acțiunii a cuprins: prezentarea însemnătății evenimentului, identificarea localităţilor reprezentative de pe malul românesc al Dunării, prezentarea de mesaje cu îndemnuri împotriva poluării etc. De asemenea a fost citită o poiezie ,,29 iunie-Ziua Dunării” scrisă special pentru acest eveniment, de d-na profesor Petronela-Vali Savu.

Toate aceste activităţi au menirea de a transmite un mesaj şi un imbold către tânăra generaţie, dar şi către adulţi, pentru a menţine şi a îmbunătăţi calitatea apelor celui mai internaţional fluviu, Dunărea.