Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Ziua mondială a educației, de aproape și de „la distanță” Ziua mondială a educației, de aproape și de „la distanță”
Tulcea, județul cu cea mai mică densitate a populației din România, a marcat Ziua mondială a educației (5 octombrie) prin inaugurarea, la Topolog, a... Ziua mondială a educației, de aproape și de „la distanță”

Tulcea, județul cu cea mai mică densitate a populației din România, a marcat Ziua mondială a educației (5 octombrie) prin inaugurarea, la Topolog, a unui nou TL-CED – un TeLecentru de Educație Deschisă  (pentru învățare la distanță), cel de-al 11-lea din județ.  Lecția cea mai importantă a zilei a fost că, dacă există inițiativă și colaborare, putem crește prin educație, chiar dacă resursele educaționale sunt, aparent, la distanță, iar „creșterea prin educație” duce și la „creșterea comunității”.

Într-un atelier de reflecție și analiză cu privire la costurile abandonului școlar, echipa proiectului ACCED (ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise), sub coordonarea dnei Lucica POPIȘCĂ Inspectorul General al ISJ Tulcea, au stabilit legătura între centrul Topolog – aflat la Liceul Tehnologic și rețeaua de TLcentre din proiect. De asemenea, în prezența unui număr de peste 60 de participanți (din Topolog, Ciucurova, Măcin și Hamcearca), au trecut în revistă rezultatele primului an de activitate al proiectului ACCED.

Proiectul își propune să prevină abandonul școlar, venind în sprijinul tuturor categoriilor de copii (de la preșcolari până la elevii de gimnaziu), precum și al adulților care și-ar dori să își reia studiile prin programul A doua șansă. Totodată, proiectul perfecționează peste 260 de cadre didactice din județul Tulcea pe problematica reducerii abandonului școlar și a prevenirii părăsirii timpurii a școlii. Prin diferite acțiuni de sprijin direct și de încurajare, inclusiv cele trei TLcentre existente (Babadag, Tulcea – Colegiul Tehnic Henri Coandă și Tulcea – Casa Corpului Didactic) și nou-înființatul centru Topolog, proiectul deschide, practic, acces către resurse educaționale variate, pe care uneori cei vizați nu le cunosc sau le sunt inaccesibile geografic sau financiar.

La eveniment au participat elevi din ciclurile primar și gimnazial, aflați în risc de abandon școlar, părinții acestora, profesori, consilieri, adulți înscriși în programul A Doua Șansă, precum și reprezentanți ai comunității (reprezentanți ai Primăriei Topolog, ai Poliției, ai Bisericii), dovedind că există o reală preocupare pentru tema educației și o autentică dorință de implicare.

Proiectul, care se sprijină pe valorificarea creativă a unor materiale, filme, idei și soluții dezvoltate în proiecte anterioare ale Inspectoratului Școlar Județean, continuă cu o campanie de conștientizare ”TLeducația în comunitate”, cu ateliere de dezbatere, cu realizarea unei televiziuni realizată de elevi, cu sesiuni de formare formale și nonformale și alte activități de prevenire a abandonului școlar.

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/Crestemprineducatie/

Proiectul  ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED” Cod SMIS 2014+: 106346 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.